Ekologia

Debata społeczna na temat uciążliwych inwestycji

15 Stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu o 18:00 odbędzie się spotkanie dyskusyjne dotyczących uciążliwych inwestycji na dawnych terenach fabryki żelatyny w Głuchowie. W debacie wezmą udział marszałek senatu Stanisław Karczewski, minister Marek Suski oraz poseł Dariusz Bąk. Do rozmów z mieszkańcami zaproszono także burmistrzów Grójca, radnych oraz sołtysów sąsiadujących wsi.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Czysta Gmina, które od 8 lat protestuje przeciwko przedsięwzięciom inwestorów (biogazownia, asfaltownia, fabryka mączki spożywczej).

Kategoria: 

Biogazownia w Głuchowie - sprawa aktualna

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu decyzją z dnia 30.09.2016 r. uchyliło w całości oraz przekazało do ponownego rozpatrzenia zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10 sierpnia 2016, którą odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia zamierzonego przez EKO-ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy elektrycznej 2,4 MW w m. Głuchów na działkach ew. 381/2, 381/3, 381/5, 382/19, 382/20, 382/21, 382/8, 382/9, 382/13, 382/14, 382/15, 382/17.

Kategoria: 

Odmowna decyzja dotycząca biogazowni

W dniu 10.08. została wydana odmowna decyzja dotycząca środowiskowych uwarunkowań dla budowy elektrociepłowni biogazowej o mocy elektrycznej 2,4 MW w Głuchowie.

Procesowi administracyjnemu związanemu z budową biogazowni od początku towarzyszyły protesty lokalnej społeczności. Przez wiele lat grójeckie stowarzyszenia ekologiczne: Czysta Gmina oraz Zielona Prawda powstrzymywały postępowania związane z wydaniem decyzji, wytykając szereg błędów w dokumentach dotyczących sprawy.

Kategoria: 

Trwa procedura związana z utworzeniem punktu zbierania odpadów w Głuchowie

Na stronach grójeckiego BIP-u opublikowano ogłoszenie (03.08) dotyczące możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem sprawy oraz wypowiedzenia się w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów w Głuchowie przez zainteresowane osoby.

Z dokumentacją można zapoznać się w terminie do dnia 24.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, pok. 9

Jednocześnie trwa procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej dla budowy biogazowni w Głuchowie.

Artur Banasiewicz

Kategoria: 

Decyzja w sprawie biogazowni ponownie odłożona

Na łamach grójeckiego biuletynu informacji publicznej w dniu 28.07 opublikowano ogłoszenie informujące o kolejnym przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy elektrycznej 2,4 MW w miejscowości Głuchów. Urząd swoją decyzję argumentuje skomplikowanym charakterem sprawy. Termin jej załatwienia wyznaczono do dnia 12.08.2016.

Kategoria: 

Strażnicy przyrody to my

25 kwietnia 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu odbył się VI Gminny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z Gminy Błędów. Głównym celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci przyjaznych nawyków dbałości o środowisko naturalne oraz rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych.

Kategoria: 

Strony