Dotacje

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Błędów w 2023 roku

Urząd Gminy w Błędowie informuje, że zakończył tegoroczny program związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Błędów w 2023 roku.
Zadanie zostało zrealizowane dzięki dotacji otrzymanej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

Kategoria: 

Trwa budowa bloku operacyjnego w nowomiejskim szpitalu

W środę (15.11) w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą odbyła się narada budowy, w której oprócz przedstawicieli szpitala, pracowników Starostwa, wykonawcy i inspektorów nadzoru udział wzięli
przedstawiciele władz powiatu grójeckiego (Starosta Krzysztof Ambroziak, Członkowie Zarządu: Marzena Kołacz Rosołowska, Andrzej Zaręba oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia Krzysztof Fiks).

Kategoria: 

Kolejne dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo dla SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Pragniemy poinformować, że po złożeniu wniosku i pozytywnym rozpatrzeniu naszej dokumentacji, pozyskaliśmy z NFZ kolejne finansowanie (w formie zwrotu wydatków) mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w SP ZOZ, kwota dofinansowania to:‪ 116.779‬,89 zł.

 

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Kategoria: 

Wyremontowane strażnice

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego zakończyły się prace remontowe w strażnicach OSP w Belsku Dużym i Wólce Łęczeszyckiej.
Na początku października dokonano odbioru zadania polegającego na „Remoncie pomieszczeń w budynku strażnicy OSP Belsk Duży pełniących funkcję świetlicy wiejskiej”.

Kategoria: 

Niemal 3,5 mln zł na rozwój Gminy Jasieniec!

W Gminie Jasieniec trwa, realizowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, remont drogi wojewódzkiej nr 730 na ponad dwukilometrowym odcinku w miejscowościach Wola Boglewska i Ryszki.
W ramach inwestycji wykonywana jest rozbiórka starej konstrukcji jezdni, w miejsce której powstanie nowa konstrukcja wraz z nawierzchnią. Zostaną też odtworzone pobocza z kruszywa oraz rowy i przepusty. Koszt realizacji inwestycji to prawie 3,5 mln zł. Środki w całości pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Kategoria: 

MILIONY NA DROGI W GMINIE JASIENIEC!

Powiat Grójecki zdobywa 3,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na, zaplanowany wspólnie z Gminą Jasieniec, remont drogi Zbrosza Duża - Gośniewice. Dzięki temu już w przyszłym roku na tym niemalże 4-kilometrowym odcinku przeprowadzona zostanie inwestycja, która znacząco poprawi bezpieczeństwo i płynność komunikacji dla wielu mieszkańców. 

Kategoria: 

Strony