Samorządy

Porządkowany zabytkowy park w Oczesałach

Zakończył się pierwszy etap prace związanych z rekompozycją parku w Oczesałach, wykonywane na podstawie operatów technicznych i niezbędnych zezwoleń. Komisja, w składzie której znaleźli się m.in. radni Ewa Łubińska (przewodnicząca komisji edukacji) i Grzegorz Janota (przewodniczący komisji rolnictwa) oraz pracownicy Urzędu Gminy: Sławomir Musiałowski, Władysława Czarnecka i Arkadiusz Sołtysiak oceniała zakres wykonanych prac.

Kategoria: 

Inwestycje w oświacie

Termomodernizacja, remonty instalacji elektrycznej i  dachów budynków szkół, wnioski   o zewnętrzne dofinansowania remontów boisk szkolnych i sal gimnastycznych  to zaledwie część wielu inwestycji oświatowych - od kilku do kilkuset tysięcy złotych każda - prowadzonych i planowanych w  placówkach prowadzonych przez Powiat Grójecki.

Kategoria: 

Maseczki dla policjantów

Wójt Gminy Belsk Duży przekazał środki na sprzęt ochrony osobistej

W kwietniu 2020r w imieniu Wójta Władysława Piątkowskiego sekretarz Gminy Belsk Duży Renata Ostatek przekazała maseczki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Sprzęt ochrony osobistej dla policjantów mających kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem, odebrał komendant podinspektor Wojciech Bednarski.

 

Kategoria: 

Podpisanie umowy z WFOŚiGW

5 maja 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Belsk Duży na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie” do kwoty 410 871,00 zł. Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest  termomodernizacja budynku szkoły w Lewiczynie. Zakres robót będzie obejmował między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, ocieplenie stropów, remonty instalacji oraz wymiana drzwi i rynien.

Kategoria: 

29 kwietnia Rada Powiatu Grójeckiego po raz pierwszy obradowała ON- LINE

Zgodnie z zapisem art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz.374 z późn. zm.)
 29 kwietnia Rada Powiatu Grójeckiego po raz pierwszy obradowała ON- LINE.
Porządek obrad obejmował zagadnienia związane z budżetem powiatu.

Kategoria: 

Odbiory inwestycji w Starej Wsi

Rozpoczęła się procedura odbioru kolejnej inwestycji w Starej Wsi. Zakończona budowa trzeciego budynku socjalno – komunalnego w Starej Wsi powiększa pulę mieszkań komunalnych Gminy Belsk Duży. Zanim gminna komisja przekaże klucze pierwszym mieszkańcom, zakres prac oceni szereg specjalistów m.in. z Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu i nadzoru budowlanego.

 

Kategoria: 

AKTUALNA SYTUACJA W POWIECIE GRÓJECKIM ZWIĄZANA Z EPIDEMIĄ COVID - 19

Komunikat Starostwa Powiatowego w Grójcu. Aktualna sytuacja w placówkach:
SPZOZ NOWE MIASTO NAD PILICĄ
Szpital funkcjonuje bez przeszkód. Wszystkie oddziały są gotowe do przyjmowania pacjentów.
IZBA PRZYJĘĆ, POGOTOWIE RATUNKOWE oraz NOCNA POMOC LEKARSKA działają normalnie.
Obecnie w szpitalu znajduje się 8 pacjentów. Zgodnie z procedurami pacjenci po przyjeździe do szpitala zostali przebadani i wykonano im testy na obecność koronawirusa .Osoby z potwierdzonym wynikiem są izolowane i oczekują na transport do szpitala zakaźnego.

Kategoria: 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy wraz z załącznikami oraz zasadami udzielania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. https://grojec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Źródło: www.grojec.pl

Kategoria: 

W telewizji o uchwale Rady

W programie TVP3 Warszawa wyemitowano materiał dotyczący uchwały Rady Miejskiej w Grójcu, której nie podjęto, w związku z tym nie wyrażono zgody na przekazanie 60 tys zł. na wykonanie rysunku na jednym z grójeckich budynków. Zamiast tego radni zdecydowali o przekazaniu tych środków na wyburzenie baraków znajdujących się przy grójeckim dworcu PKS.
Materiał filmowy pod linkiem: https://warszawa.tvp.pl/46951839/03032020
(Sprawa pojawia się około 10 minuty programu).

Kategoria: 

Rada Miejska w Grójcu przeciw wszystkim wariantom przebiegu linii kolejowej nr 88

Rada Miejska w Grójcu w dniu 24 lutego podjęła uchwałę (stosunkiem głosów: 15 za, 4 wstrzymało się) wyrażającą kategoryczny sprzeciw wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 88 przez Gminę Grójec. Linia ma powstać na odcinku Centralny Port Komunikacyjny – Warka. Uchwała została przygotowana z inicjatywy wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Daniela Marcinkowskiego.

Kategoria: 

Kolejna powiatowa inwestycja drogowa w realizacji

Z nowym rokiem rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa drogi powiatowej nr 1657W Wola Boglewska -  Murowanka. Umowa z wykonawcą została podpisana pod koniec ubiegłego roku.  Modernizacja obejmuje blisko 3 km drogi. Prace będą prowadzone w dwóch równoległych etapach. Cały odcinek ma być gotowy we wrześniu. Inwestycja otrzymała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Droga była bardzo w złym stanie, z licznymi ubytkami i koleinami.

Kategoria: 

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach zakończona!

We wtorek 26 listopada odbyło się podsumowanie zakończonego remontu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. W trakcie uroczystego otwarcia wyremontowanego obiektu Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak podziękował władzom poprzedniej kadencji za rozpoczęcie tego projektu inwestycyjnego. Spotkanie w Tomczycach było też doskonałą okazją do wręczenia listów z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Tomczycach, Nowym Mieście nad Pilicą oraz Lesznowoli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli, a także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Kategoria: 

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Warce

25 listopada 2019 miało miejsce uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce. Wydarzenie było połączone ze ślubowaniem klas pierwszych oraz apelem z okazji Święta Niepodległości.
W uroczystości uczestniczyli: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Członek Zarządu Andrzej Zaręba, Radny Powiatowy Cezary Kołodziejski, przedstawiciel z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz Wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio.

Kategoria: 

Zakończenie projektu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

Miło nam poinformować o zakończeniu projektu na realizację szeregu inwestycji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

W ramach tego dofinansowania siłownie plenerowe zostały zamontowane w sołectwie Stara Wieś, w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej, w Rożcach przy strażnicy OSP oraz w Łęczeszycach przy Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta i przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie. Strażacy ochotnicy z jednostki OSP w Wilczogórze w ramach pozyskanych środków wyposażyli kuchnię w swojej strażnicy.

Kategoria: 

MILIONOWY BON DROGOWY

19 września Wójt Gminy Mirosław Jakubczak uczestniczył w uroczystości wręczenia symbolicznych czeków na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Uroczystość z udziałem Marka Suskiego - szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Artura Standowicza – Wicewojewody Mazowieckiego, Anny Kwiecień- Posłanki na Sejm RP, starostów, burmistrzów oraz wójtów ziemi radomskiej odbyła się w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Kategoria: 

Przebudowa dróg gminnych w Błędowie

3 października mieszkańcy Lipia, Tomczyc Jadwigowa wraz z włodarzem Gminy Wójtem Mirosławem Jakubczakiem i Radnym Województwa Mazowieckiego Leszkiem Przybytniakiem uroczyście przecięli wstęgi na przebudowanych odcinkach dróg gminnych. Przebudowa drogi gminnej  przez wieś Lipie na odcinku 990 mb realizowana była z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Kosztorys przebudowy drogi opiewa na kwotę 476 848,86 zł brutto.

Kategoria: 

KOLEJNE ŚRODKI INWESTYCYJNE DLA BŁĘDOWA

Po wielu latach starań, został osiągnięty sukces, będzie modernizowana ulica Długa w Błędowie. W dniu 11 września Wójt Gminy Mirosław Jakubczak przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Barbary Binkiewicz podpisał w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie umowę na przebudowę ulicy Długiej w Błędowie. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na ukształtowanie terenu i częste zalewanie posesji, mieszkańcy postulowali remont drogi połączony z budową kanalizacji burzowej.

Kategoria: 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Zwróciłam się do Państwa o pomoc w ratowaniu szpitala, gdyż sytuacja naszej placówki jest bardzo trudna. Pieniądze przekazywane z NFZ  na funkcjonowanie SPZOZ w Nowym Mieście nie wystarczają na pokrycie kosztów ponoszonych przez szpital. W poprzednim okresie takie praktyki miały miejsce. Były dyrektor szpitala, a obecnie Marszałek Senatu pan  Stanisław Karczewski zainicjował zbiórkę funduszy wśród mieszkańców poprzez sprzedaż tzw. „cegiełek”. Obecny burmistrz Nowego Miasta pan Mariusz Dziuba zbierał fundusze na plac zabaw ze wspólnot mieszkaniowych.

Kategoria: 

Strony