Samorządy

Remont odcinka drogi Strzałki-Rudki-Wierzchy

W dniu 24 czerwca 2024 r. dokonano odbioru końcowego remontu drogi powiatowej Nr 1692W Strzałki – Rudki – Wierzchy.

W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 860 m i  szerokości 5 m, z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 458.520,81 zł, w tym środki pozyskane w wysokości 426.417,31 zł, a także środki pochodzące z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz Powiatu Grójeckiego przy równym podziale kosztów, tj. w wysokości 16.051,75 zł przez każdą ze stron.

Kategoria: 

Budowa ronda w miejscowości Żdżary

W dniu 13.06 w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Barbary Gąsiorowskiej z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Mariuszem Kozerą.

W spotkaniu uczestniczyli: Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Krzysztof Fiks, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Iwona Kieszek oraz Kierownik Biura Kontroli Olga Mężyńska.

Kategoria: 

Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Grójeckim

W środę, 29 maja, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak i Wicestarosta Grójecki Adam Balcerowicz przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Witolda Kępki podpisali 3 umowy na inwestycje drogowe w Powiecie Grójeckim.

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656W Grójec - Miedzechów przez miejscowość Olszany.

Zadanie dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości: 400 000 zł.

Inwestycja współfinansowana z Gminą Jasieniec.

Kategoria: 

Fontanna uruchomiona

Po wieloletniej przerwie uruchomiono fontannę na Placu Kościuszki. Fontanna została wstępnie wyczyszczona. Gruntowna renowacja przed nami.

Będziemy sukcesywnie rewitalizować miasto. W najbliższym czasie uporządkujemy zieleńce zlokalizowane przy ul. Warszawskiej.

UMiG Nowe Miasto

Kategoria: 

Odnowiony pomost

W dniu 03.06.2024 r został wyremontowany pomost na rzecze Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Góra.

Był zaniedbany, posiadał zniszczoną nawierzchnię i wymagał gruntownej naprawy. Od strony Pilicy nie było do niego dostępu ze względu na rosnące krzewy i inną roślinność.

W chwili obecnej odnowiony pomost jest bezpieczny dla użytkowników, kajakarze będą mogli podpłynąć do niego i przycumować. A turyści i mieszkańcy będą mogli bezpiecznie odpocząć.

 

Zapraszamy do korzystania

Kategoria: 

Burmistrz Barbara Gąsiorowska z wizytą u Wicewojewody Mazowieckiego

W dniu 13 maja br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie Burmistrz Miasta i Gminy Barbary Gąsiorowskiej oraz Członka Zarządu Powiatu Grójeckiego Krzysztofa Fiksa z Wicewojewodą Mazowieckim Patrykiem Fajdkiem.
Wizyta była doskonałą okazją do omówienia ważnych spraw lokalnych. Rozmawiano na temat dobrej współpracy między Panią Burmistrz a Panem Wicewojewodą oraz poruszono kwestie dotyczące rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

źródło: UGIMNM n/P

 

Kategoria: 

Modernizacja budynku OSP Wilczogóra

W środę, 8 maja 2024 roku odbył się odbiór zadania pn. "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczogórze".

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 159 597,42 złotych. Belska gmina pozyskała dotację w wysokości 40 000,00 złotych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych - MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2024". Wykonawcą robót była firma P.P.U.H. "REDOM" Grzegorz Przybysz z Kolonii Bądków.

Kategoria: 

Nowy ciągnik z wozem asenizacyjnym w Błędowie

Gmina Błędów zakupiła ciągnik wraz z przyczepą asenizacyjną. Zakupu dokonano na potrzeby utrzymania porządku i czystości, m. in. w związku z art. 5 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładającym na właścicieli nieruchomości obowiązek regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Ciągnik będzie służył także do prac gospodarczych, jak również zimowego utrzymania dróg. Wartość zakupu przekroczyła 400 tys. zł.

UGB

Kategoria: 

Strony