Ponad 1,2 mln dla DPS w Tomczycach

W dniu 14 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa na dofinansowanie Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. Kwota dofinansowania to 1 223 551,15zł. Całe zadanie będzie kosztowało ok. 3 mln zł. Pozostałą część pokryje Powiat Grójecki z własnych środków.

Ze strony samorządu województwa mazowieckiego umowę podpisali Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członek Zarządu Elżbieta Lanc, po stronie Powiatu Grójeckiego podpisy złożyli Starosta Marek Ścisłowski, Wicestarosta Dariusz Piątkowski i Skarbnik Powiatu Agnieszka Bilska.

Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z IV Osi priorytetowej Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lat a 2014- 2020.

Zakres inwestycji to termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno- kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego.

Dofinansowanie to pozwoli zrealizować generalny remont DPS-u w Tomczycach, który jest niezbędny do prawidłowego działania tej jednostki.

Zarząd Powiatu Grójeckiego jest zadowolony z podpisania w/w umowy i liczy na dalszą współpracę z Urzędem Marszałkowskim.

Starostwo Powiatowe w Grójcu

Kategoria: