SESJA RADY GMINY z bezpośrednią transmisją

27 marca odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy z bezpośrednią transmisją w INTERNECIE, co pozwoli zainteresowanym śledzić przebieg sesji i zapoznawać się z pełną treścią dyskusji prowadzonej przez radnych i innych uczestników sesji.

Sesję rozpoczęło ślubowanie wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Błędów Wojciecha Nowocień. Ślubowanie złożyli również sołtysi Gminy Błędów.

Mieszkańcy gminy Błędów wybrali spośród siebie 39 sołtysów, którzy będą ich reprezentować. Trzech z nich jest jednocześnie radnymi gminy Błędów. W 12 sołectwach nastąpiła zmiana sołtysa.

Bez sołtysa nadal pozostaje wieś Dańków.

Radni podjęli uchwały w sprawach:

1/ zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na 2019 rok,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019-2033,

3/ przyjęcia Statutu Gminy Błędów,

4/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błędów w roku 2019,

5/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

6/ opłaty targowej,

7/ ustalenia opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Gminnym w Błędowie.

Wójt Mirosław Jakubczak powiadomił zgromadzonych o potencjalnych szansach na kolejne inwestycje na drogach powiatowych na terenie naszej gminy. Rada jednogłośnie przesunęła środki na modernizację 4 fragmentów dróg powiatowych: w Dąbrówce Starej, w Potencjanowie, w Bolesławcu Leśnym i w Hucie Błędowskiej (odcinek w kierunku Pelinowa), jak też przeznaczyła 30 tys. zł na dalsze prace przy budowie budynku gospodarcze z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Starej oraz 20 tys. zł na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej w Machnatce-Parceli.

2.04.19

Kategoria: