Dotacja na drogę dla gminy Błędów

Wójt Gminy Błędów dnia 24 maja 2019 roku podpisał umowę na udzielenie dotacji z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie drogi gminnej we wsi Tomczyce ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach umowy Gmina Błędów uzyska dotację w wysokości 150 tysięcy jako udział finansowy na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 700 mb. Inwestycja ta jest ujęta w załączniku nr 1 do Uchwały nr 601/44/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 maja 2019 roku pod pozycją 31. Inwestycja ta jest kontynuacją przebudowy drogi wykonanej w 2018 roku. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na 31 października 2019 roku. Rozliczenia dotacji należy dokonać do 10 grudnia 2019 roku. Na przebudowę drogi gminnej we wsi Sadurki na długości 700 mb w ramach tego samego programu Gmina Błędów nie uzyskała dofinansowania. Jest szansa, że droga ta uzyska dofinansowanie w wysokości od 50 do 80% wartości zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W kwietniu br roku Wójt Gminy złożył wniosek o dofinansowanie tej drogi na odcinku o długości 2.218 mb.

 

Przygotowała

Mieczysława Sitarek

05.06.19

Kategoria: