Sytuacja w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Sytuacja szpitala jest bardzo zła, a wręcz tragiczna. Szpital nie posiada płynności finansowej. Płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia nie pokrywają kosztów utrzymania szpitala. Działalność oddziałów oraz części poradni specjalistycznych przynosi straty. Jeżeli obecny rząd nie podejmie decyzji o przeznaczeniu większej kwoty pieniędzy na służbę zdrowia, to może w najbliższym czasie nastąpić upadek naszego szpitala. Na dzień 31 maja 2019 r. zadłużenie szpitala wynosiło 19 175 864,45 zł.

Nikt nie zamknie tego szpitala, sam się zamknie, ponieważ odejdą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy, bo nikt za darmo nie będzie pracował.

 

Wynagrodzenie za Pracę

Na dzień dzisiejszy mamy zaległości z tytułu wypłaty wynagrodzeń. Część pracowników dostało wynagrodzenie za pracę w miesiącu czerwcu, część cierpliwie czeka.

Świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe są płacone z dwumiesięcznym opóźnieniem, wypłaty nagród jubileuszowych zostały wstrzymane, nie wypłacamy należności za delegacje, nadgodziny.

 

Szpital w sądzie

Wobec szpitala toczą się sprawy w sądzie o zaległe zapłaty. Obecnie przegraliśmy 3 sprawy na kwotę prawie stu tysięcy złotych, nie wliczając w to odsetek i kosztów sądowych - zaległości z lat poprzednich 2017-2018.

Kolejnych 14 spraw jest w trakcie. Po zakończeniu tych spraw będziemy musieli zapłacić prawie czterysta tysięcy złotych + odsetki i koszty sądowe - zaległości z lat poprzednich 2017-2018.

Jeżeli nie zapłacimy komornik zablokuje konto szpitala.

 

Najpilniejsze zobowiązania finansowe

Faktury i rachunki na ponad 3 miliony zł nie są płacone na bieżąco,

Podatek od osób fizycznych nie jest uregulowany. Wierzyciele obciążają nas licznymi procesami sądowymi, odsetkami karnymi, kosztami windykacji. Sprzedają nasze zobowiązania do Parabanków, co generuje dodatkowe koszty: odsetki, oprocentowanie. Nie jest uregulowany podatek od wynagrodzeń. ZUS obecnie opłacamy na bieżąco, a należności z poprzednich lat płacimy ratalnie.

Zaległości ZUS z poprzednich lat:

- grudzień 2011 r. - styczeń 2015 r. - 238 412,80zł ,

- lipiec 2015 r. - październik 2015 r. - 841 784,22 zł,

- listopad 2015 r. - 289 071,58 zł,

- luty 2016r. - 81 492,28 zł.

 

Pomoc Starostwa

Szpital nie ma na bieżącą spłatę rat kredytów bankowych. W celu pomocy szpitalowi, Powiat Grójecki spłaca raty kredytów bankowych szpitala wraz
z odsetkami. Jest to znacząca pomoc.

 

Prośba o pomoc do Pana Burmistrza

Otrzymaliśmy pismo o zamiarze zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego
z powodu zaległości w opłatach wobec ZUK-u w Nowym Mieście . Zalegamy około 90 000 zł.

Zwróciłam się do Pana Burmistrza o umorzenie zaległości.

Mam wielką nadzieję, że zrozumie naszą sytuację i poda pomocną dłoń szpitalowi.

Zablokowanie kanalizacji to natychmiastowe zamknięcie szpitala.

 

Zarządzanie

 

Zaczynając pracę 4 czerwca 2019 r. zastałam, według mnie, brak było ciągłej analizy realizacji kontraktu oraz kosztów, które generują oddziały oraz poradnie.

Odnoszę wrażenie, że decyzje były podejmowane zbyt pochopnie bez analizy ich długofalowych skutków.

Zastałam pewne nieprawidłowości m.in.

  1. Kolektory słoneczne nie działają, zła obsługa spowodowała ich uszkodzenie. Teraz zamiast podgrzewać wodę korzystając z energii słonecznej, podgrzewa się wodę korzystają z gazu, za co płaci się w dziesiątkach tysięcy złotych. Remont został wyceniony na prawie dwieście tysięcy zł. Najgorsze jest to, że SP ZOZ ma jeszcze do spłaty ponad 100 000 zł z zaciągniętej w WFOŚ pożyczki na ich budowę.

 

  1. Od ponad roku przecieka dach na budynku administracyjnym. Podejrzewam, że brak środków był przyczyną nic nierobienia. Po większym deszczu zalana została serwerownia. Koszt wymiany uszkodzonego serwera to 9 000 zł. W tym momencie największe dziury są zalane lepikiem aby nie powtórzyła się taka sytuacja.

 

  1. Wypożyczaliśmy karetkę z firmy zewnętrznej w momencie uszkodzenia naszej, mimo, że mamy na stanie karetkę tzw. rezerwową. Ostatnio za jedno takie wypożyczenie zapłaciliśmy około 3 000 zł, a wystarczyło do naszej kupić akumulator i wykonać drobną naprawę.

 

POZ w Rzeczycy

1 lipca zaprzestaliśmy działalności w POZ Rzeczyca. Pan Wójt wymówił nam dzierżawę budynku. Jak mówił, prowadził On od wielu miesięcy rozmowy
z Dyrekcją SP ZOZ w celu poprawienia jakości świadczenia usług medycznych w Rzeczycy. Niestety nie udało się.

 

Ile pielęgniarek

Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy regulujące ilość pielęgniarek na oddziałach w stosunku do ilości łózek. Zgodnie z nowymi przepisami musielibyśmy zatrudnić dodatkowo 20 pielęgniarek do pracy. W związku z brakiem pielęgniarek na rynku pracy, mielibyśmy duży problem aby znaleźć chętnych do pracy. Można powiedzieć, że to zadanie jest nierealne do spełnienia. Nie zatrudnienie pielęgniarek zgodnie z tymi normami spowoduje naliczenie kar finansowych przez NFZ.

Po dogłębnej analizie przy zgodzie NFZ podjęłam decyzje o ograniczeniu ilości łóżek niewykorzystywanych na oddziałach.

  • oddział chorób wewnętrznych było 35 i będzie 35

średnia ilość pacjentów przebywająca dziennie na oddziale - 25,4⃰

  • oddział chirurgiczny było 31 będzie 27

średnia ilość pacjentów przebywająca dziennie na oddziale - 19,7⃰

  • oddział pediatryczny było 25 będzie 9

średnia ilość pacjentów przebywająca dziennie na oddziale - 4,96⃰

  • oddział ginekologiczny było 8 będzie 6

średnia ilość pacjentów przebywająca dziennie na oddziale - 1,45⃰

  • oddział położniczy było 13 będzie 9

średnia ilość pacjentów przebywająca dziennie na oddziale - 5⃰

  • oddział neonatologiczny(noworodki) było 9 będzie 7
  • średnia ilość pacjentów przebywającą dziennie na oddziale - 1,54⃰

*dane za maj 2019

 

 

Aktualne oszczędności

Zamiana karetki typu S na karetkę typu P. Karetka typu S przynosi straty
w ciągu roku ponad 200 000 zł, natomiast typu P przynosi zysk.

 

Audyt

Brak wystarczających środków w budżecie SPZOZ przez ostatnie lata uniemożliwił remont pomieszczeń szpitala, wobec czego majątek ulega niszczeniu. Brak środków finansowych na remont urządzeń  
i sprzętu specjalistycznego oraz ich bieżących przeglądów skutkuje niebezpieczną sytuacją zagrażającą zdrowiu i życiu pacjentów.

 

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową w obydwu szpitalach Powiatu Grójeckiego Zarząd Powiatu zlecił przeprowadzenie audytu, który wykazał niebezpieczną sytuację finansową zagrażającą dalszemu funkcjonowaniu szpitali. Z audytem można było zapoznać się na sesjach Rady Powiatu. Jest on również dostępny na stronie internetowej starostwa.

Według audytu zadłużenie naszego szpitala jest na poziomie 260 000 zł miesięcznie.

 

Co dalej?

Bez pomocy z zewnątrz i programu oddłużania szpitali powiatowych, Powiat Grójecki jako organ założycielski szpitali, nie jest w stanie dłużej utrzymać jednostek w stabilnej sytuacji finansowej i w dotychczasowym zakresie funkcjonowania. Dlatego też podjął uchwałę w sprawie sytuacji szpitali powiatowych. Jest to apel o pilną interwencję w sprawie podtrzymania podstawowej ich działalności i prośba o pomoc finansową w oddłużeniu szpitali.

 

Dyrektor SP ZOZ

 

.......................................................

Czekamy na Państwa materiały (reklamy, ogłoszenia, artykuły) gazeta Nowe Dni. Kontakt: redakcja@nowedni.pl

Kategoria: