Pomysł zawieszenia Oddziałów: Pediatrycznego, Położniczo-Ginekologicznego oraz Neonatologicznego to pomysł poprzednich wład

Pomysł zawieszenia Oddziałów: Pediatrycznego, Położniczo-Ginekologicznego oraz Neonatologicznego to pomysł poprzednich władz. Pan Starosta Marek Ścisłowski i Pani Dyrektor Czerwińska napisali pisma m.in. do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego (pismo z dnia 10 września 2018 r.): „...planujemy dokonać zawieszenia działalności trzech oddziałów szpitalnych, w których od co najmniej pięciu lat zdecydowanie maleją wskaźniki statystyczne w zakresie przyjęć pacjentów i udzielanych świadczeń.

Są to oddziały: pediatryczny, położniczo- ginekologiczny oraz neonatologiczny...”. Dalej w tym piśmie Pan Starosta Marek Ścisłowski i pani Dyrektor Czerwińska napisali: „…Podejmowaliśmy rozmowy z Panem Jarosławem Chmielewskim, Dyrektorem Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Panem Filipem Nowakiem, Dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy jednomyślnie uznają zasadność naszych działań oraz konieczność przystosowania placówki do potrzeb społeczności lokalnej..”
Władze nowomiejskie doskonale wiedziały o zamiarze zawieszenia tych oddziałów. Pytam się dlaczego wówczas władze gminy Nowe Miasto nad Pilicą nie interweniowały?

Barbara Gąsiorowska
 

Kategoria: