Informacja o sytuacji szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą

W związku z rozpowszechnianiem informacji nieprawdziwych  przez władze nowomiejskie pragniemy poinformować społeczeństwo Nowego Miasta i gmin ościennych, że pomysł zawieszenia Oddziałów: Pediatrycznego, Położniczo-Ginekologicznego oraz Neonatologicznego to pomysł poprzednich władz. Pan Starosta Marek Ścisłowski i Pani Dyrektor Czerwińska napisali pisma m.in. do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego (pismo z dnia 10 września 2018 r.): „...planujemy dokonać zawieszenia działalności trzech oddziałów szpitalnych, w których od co najmniej pięciu lat zdecydowanie maleją wskaźniki statystyczne w zakresie przyjęć pacjentów i udzielanych świadczeń.

Są to oddziały: pediatryczny, położniczo-ginekologiczny oraz neonatologiczny...”.  Dalej w tym piśmie Pan Starosta Marek Ścisłowski i pani Dyrektor Czerwińska  napisali: „…Podejmowaliśmy rozmowy z Panem Jarosławem Chmielewskim, Dyrektorem Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Panem Filipem Nowakiem, Dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy jednomyślnie uznają zasadność naszych działań oraz konieczność przystosowania placówki do potrzeb społeczności lokalnej...”
Władze nowomiejskie doskonale wiedziały o zamiarze zawieszenia tych oddziałów. Pytam:  Dlaczego wówczas władze gminy Nowe Miasto nad Pilicą nie interweniowały, nie podejmowały uchwały o zwolnieniu pani Dyrektor Czerwińskiej? Teraz, gdy nowy dyrektor szpitala panuje nad finansami tego zakładu, gdy przychodzą nowi lekarze do SP ZOZ, to moi przeciwnicy namawiają mieszkańców, w tym pacjentów naszego szpitala, do protestów i pikiet. Obecne działania nie mają nic wspólnego z dobrem szpitala, są tylko działaniami politycznymi, związanymi ze zmianami po wyborach samorządowych.
Rozpowszechniane są wśród mieszkańców  naszej gminy i okolicznych gmin fałszywe informacje na temat rzekomego zamknięcia szpitala w Nowym Mieście.
„Granie” szpitalem przed wyborami, po wyborach oraz w swoich politycznych rozgrywkach nie przyniesie temu zakładowi nic dobrego. Organizowanie pikiet i protestów na podstawie fałszywej dbałości o dobro tego szpitala prowadzi do podziałów w społeczeństwie. Podyktowane jest złą wolą, chęcią odegrania się, a być może zorganizowania prywatnej służby zdrowia. Pozostawiamy Waszemu osądowi słuszność takich działań.
Dlatego zwracam się do Państwa o rozwagę, o pomoc dla tej placówki, o pozwolenie na wykazanie mi się w zarządzaniu tym szpitalem. Dobro szpitala niech będzie naszym wspólnym dążeniem. Jeżeli wspólnie nie będziemy dbali o szpital, a damy się ponieść emocjom i złej woli przeciwników tej placówki -  skutki okazać się mogą tragiczne, mimo dbałości o SP ZOZ Starosty, Zarządu Powiatu i Radnych Powiatu.

Z poważaniem
Barbara Gąsiorowska

 

Kategoria: