3 711 100 zł. kredytu dla nowomiejskiego szpitala poręczone

W poniedziałek 28 października odbyła się sesja Rady Powiatu, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla SPZOZ w Nowym Mieście w kwocie 3 711 100 zł. Obrady zbiegły się z organizowanym protestem przed nowomiejskim szpitalem. W związku z powyższym Starosta Krzysztof Ambroziak wraz z Członkami Zarządu i Radnymi na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Karbowiakiem udali się do szpitala w Nowym Mieście, aby spotkać się z protestującymi i zdementować pojawiające się wśród mieszkańców nieprawdziwe informacje o planowanym zamknięciu szpitala.

Kategoria: