Budżet powiatu grójeckiego na 2020 rok uchwalony

W poniedziałek, 30 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Grójcu odbyła się ostatnia w 2019 roku sesja Rady Powiatu Grójeckiego.
Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu powiatu grójeckiego na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032. Po wysłuchaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 radni podjęli uchwałę budżetową. Za opowiedziało się 14 radnych, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu,  a 4 ze względu na nieobecność nie brało udziału w głosowaniu.
Zgodnie z nową Uchwałą Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020 dochody w roku 2020 wyniosą 113.540.168 zł
w tym:
- dochody bieżące w kwocie: 106.957.755 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 6.582.413 zł
Wydatki zostały ustalone na poziomie 110.294.171 zł,
w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 99.989.463 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.304.708 zł,
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.245.997 zł., z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 45.997 oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 3.200.000 zł.
Podczas poniedziałkowej sesji Starosta Krzysztof Ambroziak i Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak podziękowali pani Bogumile Krawczak za pracę i pełnienie funkcji dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej.  Z dniem 1 stycznia zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej przejmuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego  w Grójcu.

Kategoria: