"Terytorialsi" oddali krew, by uczcić święto Brygady

W poniedziałek, 27 kwietnia w Radomiu żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oddali ponad 31 litrów krwi. Zbiórka krwi odbyła się na terenie 62 batalionu lekkiej piechoty w Radomiu. - Ta akcja to kolejny dowód na realizację maksymy, której wierni są Terytorialsi z 6 MBOT, a która brzmi: „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko” do niesienia pomocy innym. Udowadniają to w każdy możliwy sposób, poprzez pomoc kombatantom, weteranom czy właśnie akcje krwiodawstwa – tłumaczy podporucznik Jolanta Maciaszek, oficer prasowy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

- Blisko 100 żołnierzy włączyło się do akcji krwiodawstwa, by uczcić święto Brygady. Nie tylko Terytorialsi z Radomia, ale również z innych batalionów: Grójca, Pomiechówka i Płocka włączyli się do akcji, by oddać krew. Jestem dumny, że żołnierze z sami siebie oddają krew i biorą udział w apelach organizowanych przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – dodaje podpułkownik Łukasz Baranowski, dowódca 62 batalionu lekkiej piechoty w Radomiu.

W czasie trudnym dla wszystkich akcję krwiodawstwa na terenie Mazowsza organizowane są regularnie. - Najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- z ujemnym czynnikiem. Wielu żołnierzy biorących udział w akcji właśnie tą grupę posiada i w ten sposób chcemy pomóc drugiej osobie, a jednocześnie upamiętnić Naszego Patrona Brygady rtm. Witolda Pileckiego – powiedział główny koordynator ds. krwiodawstwa w 6 MBOT st. sierż. Adrian Dubiel.

Terytorialsi oddawali krew wszystkich grup, ale najwięcej oddali tej, której było najmniej czyli z ujemnym czynnikiem RH (0Rh-, Arh-,BRh-, ABRh-). W akcji krwiodawstwa wzięli udział żołnierze z batalionu z: Grójca, Radomia, Płocka i Pomiechówka. Krew oddało blisko 80 żołnierzy.

W jednostkach wojskowych w całym kraju są prowadzone akcje zbierania krwi. To odpowiedź żołnierzy na apele regionalnych centrów krwiodawstwa, które w czasie epidemii koronawirusa borykają się z brakiem krwi.

 

Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Zgłaszający się do oddania krwi musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL. W dniu poprzedzającym oddanie krwi należy: wypić około 2 litrów płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym i wypoczętym, spożyć lekki posiłek, w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć ponadto palenie papierosów nie pić alkoholu.

Każdy może dodać zdjęcie z oddawania krwi i oznaczyć je hasztagami: #terytorialsi #ZawszeGotowiZawszeBlisko #covid #coronavirus #WOT #WojskaObronyTerytorialnej #MojaKrewRatujeZycie #koronawirus #KrwioobiegTerytorialsa

 

W 6 MBOT utrzymywana jest zdolność stałej gotowości Terytorialsów do tzw. „alarmowego oddania krwi”, która jest ważnym aspektem całego projektu. Żołnierze w razie nagłej konieczności, są „Zawsze Gotowi”, do zaoferowania pomocy potrzebującym. Aby to było możliwe, w każdej kompanii lekkiej piechoty jest wyznaczony koordynator HDK, planowane akcje krwiodawstwa, prowadzenie statystyk, a także, w przypadku nagłej potrzeby, za organizację akcji alarmowych.

 

***

 

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i w 65 blp Pomiechówku.

Dowódcy brygady

  • płk Tomasz Białas (2017–2018)
  • płk Grzegorz Kaliciak (2018–2019)
  • płk Przemysław Owczarek (2019–)

Decyzją nr 17/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2018, brygada przyjęła wyróżniającą nazwę „Mazowiecka” i otrzymała imię rotmistrza Witolda Pileckiego.

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. To rotmistrz Wojska Polskiego, awansowany pośmiertnie na stopień pułkownika, uczestnik wojny polsko - bolszewickiej 1920 r., wojny obronnej 1939 r., żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego (TAP, ZWZ, AK), ochotnik do niemieckiego obozu Auschwitz, uczestnik Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu Chrobry II Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierz II Korpusu Polskiego we Włoszech, żołnierz podziemia niepodległościowego. Został skazany na śmierć i zamordowany przez komunistów w 1948 r. Przez wolną Polskę uhonorowany został Orderem Orła Białego, Orderem Żelaznej Gwiazdy Wytrwałości, Krzyżem Oświęcimskim, Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Decyzją nr 147/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2019, ustanowiono święto brygady na dzień 27 kwietnia..

 

ppor. Jolanta MACIASZEK

OFICER PRASOWY

6 MAZOWIECKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ

Kategoria: