Akcja szycia maseczek w Rębowoli

Panie z KGW Rembowianki włączyły się do wspólnego szycia maseczek ochronnych dla potrzebujących. Zostały one nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Rębowoli, a także Wójtowi Gminy i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach i Lesznowoli. Podczas wieczorów w swoich domach panie uszyły ich ponad 600 sztuk.

 

- Materiał na ich uszycie podarowała nam jedna z koleżanek pani Halina Czapska, która włączyła się także w ich szycie, resztę dodałam ze swoich zapasów podkreśla Marzena Gniadzik, koordynatorka akcji. Do nich dokupiłyśmy gumkę i podzieliłyśmy się pracą.

 

-Część koleżanek zajęła się krojeniem materiałów, inne, które miały maszyny zajęły się ich zszywaniem, dodała prezes Stanisława Sokołowska.

 

- Maseczki trafią do potrzebujących, mówił Wójt Władysław Piątkowski podczas spotkania z Kołem Gospodyń.

Dziękujemy za tą cenną inicjatywę: Halinie Czapskiej, Stanisławie Kwiecińskiej, Alinie Sokołowskiej, Marzenie Gniadzik, Renacie Balcerowicz, Iwonie Snopek, które były odpowiedzialne za szycie oraz Ewelinie Czerwińskiej, Anecie Stankiewicz i Agnieszce Salamon za krojenie materiału.

Urząd Gminy Belsk Duży

Emilia Tomasiak

 

Kategoria: