Legia Akademicka idzie na szkolenie praktyczne

Nieco ponad miesiąc pozostał do rozpoczęcia szkolenia praktycznego dla uczestników III edycji programu Legia Akademicka /LA/. To nie tylko możliwość uzyskania stopnia wojskowego i zostania żołnierzem Wojska Polskiego, ale również okazja na przeżycie ciekawej przygody i poznanie interesujących ludzi.

Studenci z 74 uczelni, którzy brali udział w szkoleniu teoretycznym projektu Legia Akademicka w roku akademickim 2019/2020 wciąż jeszcze mogą składać wnioski o odbycie przeszkolenia wojskowego w ramach części praktycznej. Po tym terminie nabór zostanie wstrzymany, a studenci LA zostaną przyporządkowani do konkretnych jednostek wojskowych, w których odbędą szkolenie zakończone przysięga wojskową. Dane na chwilę obecną wskazują, że o odbycie szkolenia w wybranym module: podstawowym lub podoficerskim wnioskowało blisko 2200 spośród 3130 osób, które ukończyły szkolenie teoretyczne.

 

Gdzie składać wnioski?

Pozostali wciąż mogą składać dokumenty. Należy je złożyć poprzez uczelnianego koordynatora programu do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 wnioski można również składać elektronicznie poprzez ogólnopolski system ePUAP. Ponadto studentki, które nie są objęte obowiązkową kwalifikacją wojskową, muszą zgłosić się do WKU po skierowanie na badania, które potwierdzą ich zdolność do odbycia czynnej służby wojskowej. Będą przyjmowane w pierwszej kolejności podobnie jak kandydaci do służby w akademiach wojskowych.
 

Kiedy szkolenie?

Planowana data rozpoczęcia ćwiczeń w warunkach skoszarowania to 8 lub 9 sierpnia. Wówczas rozpocznie się szkolenie podstawowe, trwające 3 tygodnie. Jego efektem, po zakończonym z sukcesem egzaminie, będzie przysięga wojskowa i uzyskanie stopnia szeregowego rezerwy. Studenci, którzy zdecydowali się na zostanie podoficerem rezerwy mogą wybrać moduł podoficerski i po dodatkowych trzech tygodniach szkolenia otrzymają stopień kaprala rezerwy. Po zakończeniu szkolenia modułu podoficerskiego przewidzianego na 19 września studenci, którzy zadeklarowali podczas składania wniosków chęć przeszkolenia w specjalności cyberbezpieczeństwo (moduł CYBER) i uzyskają najlepsze wyniki z egzaminu, odbędą dodatkowe pięciodniowe szkolenie w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Ci ostatni muszą też do 26 czerwca rozwiązać on-line specjalnie dla nich przygotowany test. Jest on dostępny na platformie e-learningowej Legii Akademickiej.

Dla kogo Legia Akademicka

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Druga część to opisane wyżej szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji.

 

 

 

- - -

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jest instytucją powołaną do zoptymalizowania procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Biura jest wsparcie tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana wstąpieniem w przyszłości w szeregi Wojska Polskiego lub chce ściśle współpracować z jednostkami wojskowymi jako strona społeczna. Dla wszystkich zainteresowanych wojskiem Biuro przygotowało szereg programów i projektów. Na wsparcie instytucji mogą liczyć m.in. uczniowie klas o profilu wojskowym, studenci, członkowie organizacji proobronnych oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

 

Kategoria: