Podziękowania

„Czasami słowa nie są w stanie wyrazić wdzięczności, a wdzięczność i pokój serca idą z sobą w parze.”   
    Richard Carlson

Pandemia koronawirusa i związane z tym zachorowania na COVID-19 szczególnie wzmocniły pozycję SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Trudna sytuacja przed którą z dnia na dzień stanęli wszyscy pracownicy Szpitala, przychodni i administracji zaowocowała usilnymi dążeniami do pokonania wirusa.
Dzięki profesjonalnemu wykonywaniu obowiązków, zaangażowaniu w ratowanie życia i zdrowia pacjentów w czasie epidemii, udało się Nam wyjść z tej sytuacji zwycięsko. Na wzorową postawę dyrekcji i pracowników SPZOZ zwrócił uwagę Zarząd Powiatu Grójeckiego w osobach Starosty – Krzysztofa Ambroziaka, Przewodniczącego Rady Powiatu- Janusza Karbowiaka, Zastępcy Starosty- Jolanty Sitarek, kierując na ręce p. Dyrektor Barbary Gąsiorowskiej podziękowania za trud i wysiłek włożony w niesienie pomocy w okresie koronawirusa.
Warto zwrócić uwagę na słowa Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który podczas przekazywania budynku sterylizatorni, dziękując wszystkim pracownikom SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą powiedział: „Fakt , że w szpitalu mieliśmy do czynienia z zakażeniem udowadnia niezbędność  takiego miejsca… Placówka w Nowym Mieście jest potrzebna i jest w stanie poradzić sobie w czasie epidemii”.   
Dyrekcja i pracownicy  SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą serdecznie dziękują za wykazane zrozumienie dla potrzeb szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą, czego wyrazem są przekazywane przez niżej wymienionych darowizny różnego rodzaju i wielkości, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Niech słowa uznania popłyną do wszystkich darczyńców i osób pomagających szpitalowi w tym trudnym czasie oraz  zaangażowanych w akcję przekazywania darowizn. Dziękujemy darczyńcom, którzy wspomogli nasz SP ZOZ :
Klub Radnych „Powiat Sprawny i Przyjazny”  w skład którego wchodzą Radni:
Pani/Pan: Starosta Ambroziak Krzysztof, zastępca Starosty Jolanta Sitarek, członkowie Zarządu: Marzena Rosołowska, Andrzej Zaręba, Paweł Siennicki, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Adam Balcerowicz, Krzysztof Fiks, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Robert Lipiec, Przewodniczący Transportu i Dróg Publicznych Grzegorz Górski, Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków Cezary Kołodziejski.
Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy
Wspólnota Gruntowa Góra
Kręplewicz Agnieszka – Słubice
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Grójcu
Pani Alicja Krasa Koordynator Radomskich Dian i Braci Łowieckich w ramach Ogólnopolskiej Akcji Myśliwych „Pomoc Medykom”
Myśliwi Pielęgniarkom i Lekarzom
Medim sp. z o.o Piaseczno
Firma FARO – Rawa Mazowiecka
Fundacja Lekarze Lekarzom za pośrednictwem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Fundacja Siepomaga
Dziękujemy wójtom i burmistrzom za pomoc finansową dla szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą w tak trudnym dla niego czasie:
- Gmina Drzewica – 20 000 zł.
- Gmina Odrzywół – 15 000 zł.
- Gmina Klwów – 10 000 zł.
- Gmina Sadkowice – 5 000 zł.
Niech dobro, które
otrzymaliśmy, powróci do Was.

                                                                                                                                             

SPZOZ Nowe Miasto

Kategoria: