Sieć Aktywnych Seniorów znowu razem

Po kilku miesiącach izolacji społecznej, która najbardziej dotknęła osoby starsze, członkowie Klubów
Senior + oraz nieformalne grupy senioralne z powiatu grójeckiego uczestniczyli 20 sierpnia w spotkaniu
informacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A.. Wydarzenie miało na celu zapoznanie
seniorów z działaniami zaplanowanymi dla nich na 2020 rok dzięki realizacji dwóch projektów, na które
Stowarzyszenie pozyskało środki z budżetu państwa i Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Organizatorzy zadbali, aby ze względów bezpieczeństwa spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu. Na
Kempingu nad Pilicą zebranych gości powitała Dorota Lenarczyk – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
W.A.R.K.A. dziękując za zaufanie i chęć spotkania pomimo panującej pandemii. Na spotkaniu obecna była
Wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio, która swoim wystąpieniem oficjalnie rozpoczęła merytoryczną część
wydarzenia dziękując seniorom za ich dotychczasowe zaangażowanie i energię oraz radość, z jaką seniorzy
podchodzą do kolejnych działań. Wiceburmistrz zapewniła seniorów o tym, jak ważną grupą społeczną są w
gminie, która od początku wspiera i odpowiada na potrzeby najstarszych mieszkańców.

Następnie Andrzej Zaręba – Prezes Zarządu Stowarzyszenia dodał jak ważne w obecnej rzeczywistości pandemicznej
jest jeszcze większe zaangażowanie w dialog i współpraca z samorządami, aby dobrze poznać potrzeby
seniorów w tym trudnym czasie i móc na nie trafnie odpowiedzieć. Zapewnił też jako Członek Zarządu
Powiatu Grójeckiego, że Starostwo widzi i docenia aktywność seniorów i stale wspiera budowanie
zaangażowanych społeczności lokalnych, w tym właśnie tych najstarszych.

W dalszej części spotkania przedstawiono uczestnikom szczegółowe plany działań senioralnych w 2020, w
tym m.in.: w ramach projektu „Powiatowa Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego” Stowarzyszenie
W.A.R.K.A. proponuje: Zjazdy Sieci Aktywnych Seniorów i związany z nimi szereg warsztatów
wzmacniających kompetencje seniorów w dziedzinie tworzenia pozytywnego wizerunku; planowanie,
organizowanie i delegowanie działań w ramach inicjatyw senioralnych, czyli mini projektów realizowanych
przez seniorów w ich społecznościach lokalnych czy udział w Forum na rzecz aktywizacji seniorów w celu
poprawy wizerunku seniorów i rozwinięcia współpracy z lokalnymi instytucjami, wzmacnianie kompetencji
redaktorskich i niezbędną w obecnych czasach edukację medialną.

W kolejnym obszernym projekcie pt. „Drzewo Wolontariatu Seniorów powiatu grójeckiego” przewidziane
są natomiast warsztaty wolontariackie i wizyta studyjna – kompleksowo przygotowujące do szlachetnej,
choć niełatwej roli wolontariusza towarzyszącego, akcje wolontariackie, których celem jest zapobieganie
wykluczeniu osób starszych i integracja wewnątrzpokoleniowa oraz wyjazd integracyjny będący
zwieńczeniem projektu. Jest to pierwszy taki projekt realizowany przez Stowarzyszenie, który tworzy spójną
całość i skierowany jest do konkretnej, zamkniętej grupy chętnych seniorów.

Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali o sprawach dla nich ważnych, dzielili się wspomnieniami z
okresu izolacji społecznej i działaniami realizowanymi w tym czasie.

Po części merytorycznej odbyła się część integracyjna z poczęstunkiem, którą otworzył kabaretowy występ
artystyczny członkiń Klubu Seniora SPA Bończa. Przemiłą niespodzianką okazał się mini recital Andrzeja
Zaręby, który zaczarował głosem całą widownię wykonując utwory największych gwiazd polskiej piosenki,
które znają i kochają wszyscy, m.in. „Zabiorę Cię dziś na bal” Zbigniewa Wodeckiego, „Parostatek”
Krzysztofa Krawczyka, czy „Kochać” Piotra Szczepanika. Po tak długiej przerwie w spotkaniach rozmowom i
wspomnieniom nie było końca.

Projekt „Powiatowa Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego” realizowany jest dzięki dotacji z Rządowego
Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt „Drzewo Wolontariatu Seniorów powiatu grójeckiego” dofinansowany jest ze środków z budżetu
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

źródło: Stowarzyszenie WARKA

Kategoria: