Gdzie pracujesz?

Na etacie - prywatny biznes
21% (38 głosów)
Na etacie - sektor publiczny
20% (36 głosów)
Umowa zlecenie, itp
9% (16 głosów)
Własny biznes
15% (26 głosów)
Własne gospodarstwo
11% (20 głosów)
Nie pracuję - uczę się
5% (9 głosów)
Nie pracuję - emerytura, renta
2% (4 głosy)
Nie pracuję
3% (5 głosów)
Pracuję - łączę różne formy np: etat + działalność gospodarcza
13% (23 głosy)
Razem głosów: 177