Dotacje na obiekty sportowe – nabór tylko do 23 marca

Samorząd Mazowsza uruchomił nowy program wsparcia. Środki pochodzą z budżetu województwa. Beneficjenci pozyskane środki będą mogli przeznaczyć na boiska, hale sportowe, siłownie plenerowe i wiele innych. Wsparcie obejmować będzie przebudowy, modernizacje lub budowy. W puli jest 10 mln zł. Nabór wniosków trwa do 23 marca.

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” mazowieckie gminy i powiaty mogą uzyskać środki na budowę hal, boisk, kortów tenisowych czy przystani wioślarskich. Pozyskane pieniądze gminy i powiaty mogą zainwestować w modernizację lub przebudowę obiektów sportowych, w tym hal i boisk, siłowni plenerowych, obiektów street workout, torów rowerowych, skateparków, kortów tenisowych, przystani wioślarskich, kajakarskich i żeglarskich, lodowisk czy placów sportowo-rekreacyjnych. Wsparcie obejmuje także zakup i montaż trwałych urządzeń sportowych, takich jak trybuny, zaplecza szatniowo-sanitarne, ogrodzenia, oświetlenie czy piłkochwyty. Zadania powinny być jednoetapowe i zrealizowane do końca tego roku. Każdy powiat czy gmina może złożyć najwyżej dwa wnioski. Maksymalne wsparcie może wynieść do 75 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 200 tys. zł. Regulamin oraz szczegóły konkursu można znaleźć na: www.mazovia.pl.

Artur Banasiewicz - https://www.facebook.com/artur.banasiewicz
Ekspert przy Regionalnym
Programie Operacyjnym
Woj. Mazowieckiego

Na podstawie materiałów: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kategoria: