100 milionów złotych na drogi czy Kampanie?

Czyli Bajka o Dobrym Marszałku i jego Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego PO-PSL. 100 milionów jak pięknie rozbrzmiała informacja, którą można było usłyszeć w Mediach. Marszałek Struzik oraz Panowie działacze PSL również w naszym regionie Radomskim, a mam na myśli tutaj osoby powiązane z mandatem Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, chcą przeznaczyć aż 100 milionów złotych.
Można by rzec, że pięknie jak samorząd Województwa Mazowieckiego w ostatnich miesiącach przypomniał sobie o mniejszych samorządach w naszym regionie.
Sejmik Województwa Mazowieckiego to ważny organ w samorządzie, który przekłada swoje działania na szczeblu Powiatowym, gminnym w danym Województwie.
Ubolewam jednak, że w naszym Regionie inwestycje przeprowadzane są bardzo znikome. Trzeba również stwierdzić fakt, który istnieje że Powiat Grójecki ma Radnego do Sejmiku z tzw. PSL a jego aktywność i przełożenie czy zabieganie o środki dla naszego Powiatu jest mikre. Marszałek Adam Struzik wraz z Radnymi zabiegają o nasz region w którym jako radny Powiatu Grójeckiego stwierdzam, że nie zauważyłem.
Ale informacja, która wydała się ciekawą informacją była o 100 milionach złotych na drogi powiatowe. Grzechem było by nie odmówić.
Zgodnie z zapisanymi paragrafami w umowie, które mówiły o przekazaniu środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu.
Starosta Powiatu Grójeckiego złożył wszystkie potrzebne dokumenty na pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna-Rożce na odcinku przez wieś Bikówek o długości 1,5 km. Całkowita wartość projektu wynosiła 1 728 976, 80 PLN - (słownie jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy). Można stwierdzić, że ruszyła największa od lat akcja wsparcia budowy dróg powiatowych i aż 60 proc. może pokryć dofinansowanie inwestycji przez Urząd Marszałkowski. Faktem jest, że władze samorządu ani Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak nie przekazali projektu umowy, ani informacji o którą prosił wcześniej Starosta Powiatu Grójeckiego Marek Ścisłowski, która jak się okazało później zmieniła się na nie korzyść beneficjenta czyli dla Starostwa Powiatu Grójeckiego.
Niestety ta bajka nie ma szczęśliwego zakończenia, ponieważ powiat musiałby zrealizować zadanie do 31 lipca br. gdzie I transzę w wysokości 518 693 zł. otrzymałby w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy, natomiast II transzę w wysokości 518 693 zł nie wcześniej niż po 1 stycznia 2019 r., pod warunkiem pozytywnego rozliczenia I transzy.
Jednym słowem wszyscy, którzy zobowiązali by się wziąć udział w tym projekcie muszą wpierw wyłożyć własne pieniądze a potem czekać rok na dofinansowanie od Województwa Mazowieckiego. To ogromna kwota dla naszego powiatu, tym bardziej że Powiat Grójecki po odejściu władzy PO-PSL, które zostawiło ponad 40 milionowy dług w naszym budżecie nie stać jest na sfinansowanie w 100 procentach tego projektu lub w cudzysłowie zaznaczę udzielić kredytu na tą realizacje Urzędowi Marszałkowskiemu na czele z Marszałkiem czy obecnym Radnym sejmiku wychodzącego się z naszego Regionu, my jako racjonalne i odpowiedzialne osoby podkreślę raz jeszcze, nie wiem czy możemy pozwolić sobie aż na takie rozdanie pieniędzy które mogłoby zahamować rozwój naszego Powiatu Grójeckiego.
Pokazuje Państwu pewien mechanizm cwaniactwa, które jak widać jeszcze jest uprawiane przez obecne władze, które są w województwie Mazowieckim. Marszałek Adam Struzik, który z uśmiechem i z założonymi rękami mówi w mediach, że chce pomóc powiatom w naszym regionie, ba to znaczący zastrzyk, idąc dalej za jego słowami nie tylko myśli o bezpieczeństwie mieszkańców, ale przede wszystkim realnie ocenia potrzeby i możliwości dodając słowa otuchy nadziei DZIAŁAMY!!! .
Tak jest Panie Marszałku Działamy
Można by pomyśleć czy to jest pomoc, czy kampania Radnych PO-PSL do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Niestety fakty i pisma z którymi się zapoznałem mówią same za siebie. Ta Bajka o Dobrym Marszałku Sejmiku Województwa Mazowieckiego nie będzie miała niestety dobrego zakończenia jakim jest pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego dla Powiatu Grójeckiego.

Michal Pruś
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego

Kategoria: