Linia elektroenergetyczna 2 x 400 kV ominie powiat grójecki

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji „Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć”. Inwestycja przebiegać będzie pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów - Narew, Stanisławów - Siedlce Ujrzanów, Kozienice - Siedlce Ujrzanów). Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Budowa linii przebiegać będzie na terenie 6 gmin województwa mazowieckiego: Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz i Wodynie oraz jednej gminy w województwie lubelskim – Stoczek Łukowski. Całkowita długość linii wynosić będzie 51,14 km.

Planowano również trasy przebiegu, które miały przechodzić przez teren powiatu grójeckiego. Te lokalizacje wzbudziły bardzo duży sprzeciw społeczny. Mieszkańcy zorganizowali manifestację w Warszawie. Podjęli również szereg działań, które miały wykazać wadliwość tych lokalizacji.

Obecna sytuacja nie oznacza, że znika ostatecznie możliwość przeprowadzenia w przyszłości linii wysokich napięć po naszej stronie Wisły, czyli również przez powiat grójecki.

Artur Banasiewicz

Zdjęcia archiwalne z protestu

Kategoria: