Aktywne Sołectwa

Podpisanie umów na dotacje dla gminy Belsk Duży ze środków budżetu Samorządu Woj. Mazowieckiego
 

W dniu 11.07.2019r. w Warce na terenie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów na dotacje dla gmin z terenu powiatu grójeckiego.

Gminę Belsk Duży reprezentowali Pan Władysław Piątkowski – Wójt Gminy i Pani Hanna Grotek - Skarbnik Gminy.

Ze strony Samorządu Woj. mazowieckiego obecni byli Pan Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego i Pan Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego.

Gmina Belsk Duży uzyskała wsparcie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, na następujące zadania:
1. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Łęczeszyce – 10 000 zł
2. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Rożce – 10 000 zł
3. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Stara Wieś – 10 000 zł
4. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Zaborów – 10 000 zł
5. Zakup i montaż wyposażenia kuchni w Strażnicy OSP Wilczogóra – 10 000 zł
oraz w ramach Programu MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2019 - 12 400 zł na zadanie:
- Remont budynku strażnicy OSP w Woli Łęczeszyckiej.

U.G Belsk Duży
.......................................................

Czekamy na Państwa materiały (reklamy, ogłoszenia, artykuły) gazeta Nowe Dni. Kontakt: redakcja@nowedni.pl

Kategoria: