Kolejne pozyskane środki dla Gminy Błędów

W dniu 12 sierpnia podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia – modernizacja sali komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Fiedorowicza w Lipiu szansą na efektywniejszą prace. Projekt będzie realizowany w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Ze strony województwa mazowieckiego umowę  zawarli Adam Struzik Marszałek oraz wicemarszałek Wiesławem Raboszuk.  Gminę Błędów reprezentował wójt Mirosław Jakubczak i skarbnik Barbara Bińkiewicz. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 49 981 z czego 34 tysiące wyasygnował samorząd województwa a pozostałe środki pochodzą z budżetu gminnego. Realizacja projektu przewiduje pozyskanie 15 komputerów dla uczniów,  laptopa dla nauczyciela, projektora, oprogramowania a także urządzenia wielofunkcyjnego. Szkoła w  Lipiu wzbogaci się o nowoczesną salę komputerową jeszcze we wrześniu tego roku.

Kategoria: