Dotacja na konserwację zabytków przyznana

Na sierpniowej sesji Rady Gminy radni przyznali samorządowe środki na remont i konserwację instalacji elektrycznej w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela z Klasztorem Paulinów w Łęczeszycach.

Prace remontowe trwały w latach 2018-2019, obejmowały m.in. montaż osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych, opraw oświetleniowych iluminacji kościoła, montaż rozdzielni elektrycznych. Wniosek złożony przez Przełożonego Klasztoru Ojca Roberta Dziewulskiego do Rady Gminy został uznany za zasadny. Umowa na dofinansowanie remontu w wysokości 70.000 zł zostanie podpisana przez Wójta Władysława Piątkowskiego z końcem sierpnia. Całość prac remontowych wyniosła 180.000zł.   

                                                                                             
E.Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

...........................................................

Czekamy na Panstwa artykuły, ogłoszenia i reklamy. Gazeta NOWE DNI. Kontakt: reklama@nowedni.pl, Tel. 510 005 664
...........................................................

Kategoria: