Rozpoczynają się prace remontowe w strażnicach OSP

Dzięki staraniom strażaków ochotników, zaangażowaniu belskiego samorządu i wsparciu samorządu województwa mazowieckiego uda się w tym roku ponownie wspomóc w pracach remontowych belskie strażnice, potwierdza wójt Władysław Piątkowski. Dofinansowanie otrzymały zarówno jednostki zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i te znajdujące się poza jego strukturami.
Dotację ze środków belskiego samorządu lewiczyńscy strażacy przeznaczą na ocieplenie budynku OSP Lewiczyn. Prace remontowe obejmują skucie gzymsów, ocieplenie budynku, położenie tynków strukturalnych a także zakup i montaż nowych parapetów zewnętrznych. Prace powierzono firmie „Redom” Grzegorz Przybysz z Goszczyna, a ich koszt to 100000zł. Dofinansowanie ze środków samorządu gminy wyniesie 50 000zł.
Ocieplenie budynku OSP w Woli Łęczeszyckiej w 40% sfinansuje samorząd województwa mazowieckiego w ramach Programu MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2019. Tu w ramach robót zaplanowano zakup i montaż okien, obróbki blacharskie, ocieplenie ścian budynku, wymianę parapetów zewnętrznych, wykonanie posadzki betonowej i pomalowanie ścian farbą emulsyjną. Całość prac wyniesie 31,500zł, w tym udział własny strażaków ochotników wynosi 5 tys. zł, resztę sfinansowano z budżetu gminnego.
Strażacy ochotnicy z Wilczogóry pieniądze z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 przeznaczą na zakup i montaż wyposażenia kuchni w Strażnicy OSP Wilczogóra w wysokości 10 000 zł. Tutaj belski samorząd wsparł inwestycję w 50%.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

...........................................................

Czekamy na Panstwa artykuły, ogłoszenia i reklamy. Gazeta NOWE DNI. Kontakt: reklama@nowedni.pl, Tel. 510 005 664
...........................................................

 

Kategoria: