Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Zwróciłam się do Państwa o pomoc w ratowaniu szpitala, gdyż sytuacja naszej placówki jest bardzo trudna. Pieniądze przekazywane z NFZ  na funkcjonowanie SPZOZ w Nowym Mieście nie wystarczają na pokrycie kosztów ponoszonych przez szpital. W poprzednim okresie takie praktyki miały miejsce. Były dyrektor szpitala, a obecnie Marszałek Senatu pan  Stanisław Karczewski zainicjował zbiórkę funduszy wśród mieszkańców poprzez sprzedaż tzw. „cegiełek”. Obecny burmistrz Nowego Miasta pan Mariusz Dziuba zbierał fundusze na plac zabaw ze wspólnot mieszkaniowych.
Uważam, że moja inicjatywa nie jest nowością i nie powinna budzić zdziwienia, a tym bardziej inicjować niewybrednych ataków na moją osobę. Moim zamiarem nie było urażenie kogokolwiek. Zapewniam, że leży mi na sercu dobro szpitala i zrobię wszystko, by dalej sprawnie funkcjonował. Jestem „stąd”  i  każdą decyzję podejmuję myśląc o bezpieczeństwie mieszkańców. To nie jest „żadna polityka”.  Zdrowie to priorytet każdego, bez względu na przynależność partyjną lub sympatie polityczne. Szpital jest zadłużony od kilkunastu lat, a nie od kilku miesięcy. Nakłady na podstawową opiekę zdrowotną są zbyt małe, dlatego większość szpitali w Polsce, w tym nasz, ma problemy finansowe. Od kiedy zostałam dyrektorem, wszystkie moje działania skierowane są na poprawę bieżącej działalności szpitala. Całą energię skierowałam na poszukiwanie środków z zewnątrz w celu zmniejszenia zadłużenia, które zastałam, przejmując szpital.
 Dla zobrazowania sytuacji przedstawiam Państwu tabelę obrazującą fakt, że szpital od lat był niedofinansowany i zadłużony.
W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym czynię starania o:
- pozyskanie brakującego personelu lekarskiego,
- utworzenie hospicjum dla osób ciężko chorych, niemających szans na opiekę zdrowotną,
- stworzenie pododdziału ortopedycznego w porozumieniu z przodującymi ośrodkami klinicznymi w Polsce.
- podjęcie starań o zatrudnienie lekarzy różnych specjalności w ramach pracy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS)
Przedstawione przeze mnie zamierzenia, posłużą Państwu do zapoznania się ze specyfiką działalności nowomiejskiej placówki. Pragnę zapewnić, że wszystkie moje wysiłki zmierzają do tego, by szpital nie został sprywatyzowany. Z moich obserwacji wynika, że czynione są zakulisowe działania, by postawić szpital w stan upadłości i pozbawienia Państwa wpływu na profil działania placówki.

 Głównym powodem przystąpienia przeze mnie do konkursu na dyrektora SPZOZ Nowe Miasto było uniemożliwienie sprywatyzowania szpitala. Nie dziwcie się, że będą podejmowane próby innego przedstawienia sytuacji panującej w naszej placówce, ale jestem przekonana, że nie dacie się Państwo wmanewrować w nieprawdziwe i oszczercze stwierdzenia o rzekomej trosce moich przeciwników o dobro tej placówki.

Z poważaniem
Barbara Gąsiorowska
- Dyrektor SP ZOZ Nowe Miasto

 

................................................

Czekamy na Państwa artykuły, reklamy i ogłoszenia. Mail: redakcja@nowedni.pl

 

 

Kategoria: