Przebudowa dróg gminnych w Błędowie

3 października mieszkańcy Lipia, Tomczyc Jadwigowa wraz z włodarzem Gminy Wójtem Mirosławem Jakubczakiem i Radnym Województwa Mazowieckiego Leszkiem Przybytniakiem uroczyście przecięli wstęgi na przebudowanych odcinkach dróg gminnych. Przebudowa drogi gminnej  przez wieś Lipie na odcinku 990 mb realizowana była z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Kosztorys przebudowy drogi opiewa na kwotę 476 848,86 zł brutto. Jak podkreślają mieszkańcy inwestycja ta poprawi ich bezpieczeństwo, usprawni dojazd do ośrodka zdrowia, to droga łącząca sołectwa.

Na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Tomczyce –Jadwigów” na odcinku 700 mb Wójt Gminy podpisał umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 150 000 zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% wartości brutto zadania. Kosztorys ofertowy wynosi 255 544,80 zł. brutto.
To nie koniec inwestycji drogowych na terenie gminy, podkreśla Wójt Mirosław Jakubczak.

..................................................

Czekamy na Państwa artykuły, reklamy i ogłoszenia
Gazeta Nowe Dni: redakcja@nowedni.pl

Kategoria: