MILIONOWY BON DROGOWY

19 września Wójt Gminy Mirosław Jakubczak uczestniczył w uroczystości wręczenia symbolicznych czeków na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Uroczystość z udziałem Marka Suskiego - szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Artura Standowicza – Wicewojewody Mazowieckiego, Anny Kwiecień- Posłanki na Sejm RP, starostów, burmistrzów oraz wójtów ziemi radomskiej odbyła się w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

W sumie w regionie radomskim dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymało 9 dróg powiatowych i 25 dróg gminnych o łącznej długości ponad 91,3 kilometrów.

Łącznie na Mazowszu rekomendowano do dofinansowania 372 wnioski, z czego 216 umieszczono na listach podstawowych (zadania powiatowe – 51 wniosków, zadania gminne – 165 wniosków). Łączna kwota środków Funduszu przewidziana na dofinansowanie zadań z list podstawowych to 538 283 488,11 zł.

W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają zadania z list podstawowych. Wnioski znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły uzyskać wsparcie, ale pod warunkiem wystąpienia oszczędności w wysokości pozwalającej na ich sfinansowanie. Samorządy mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 procent przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Gmina Błędów otrzymała czek wartości 1 098 543,00 zł. (80% inwestycji) na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów”.

UGB

.............................................

Czekamy na Państwa artykuły, reklamy i ogłoszenia: redakcja@nowedni.pl

Kategoria: