PIERWSZY POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

10 października odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Szczególne święto całej społeczności szkolnej:  Kadry Pedagogicznej, Pracowników administracji i obsługi, a także Rodziców i Uczniów.

Tegoroczne Powiatowe Święto Edukacji obchodzone było w  Centrum Kształceniu Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Oprócz Nauczycieli, Uczniów, Rodziców i Pracowników tamtejszej placówki obecni byli m.in. Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Radny Semiku Województwa Leszek Przybytniak, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Zaręba, Radny Powiatu Jan Madej, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego Barbara Orłowska wraz z pracownikami wydziału,  Dyrektorzy i przedstawiciele nauczycieli wszystkich placówek oświatowych  powiatu grójeckiego,  partnerzy którzy objęli swoim patronatem szkołę w Nowej Wsi.
Uroczystość składała się z kilku części, po powitaniu gości i okolicznościowych wystąpieniach skierowanych do społeczności szkolnej i wszystkich obecnych, miało miejsce podpisanie porozumień z firmami, które objęły swoim patronatem nowowiejską placówkę, następnie reprezentanci uczniów klas pierwszych złożyli ślubowanie. W kolejnej części Starosta i Wicestarosta wręczyli nagrody pieniężne od  Starosty Grójeckiego w dowód uznania za pracę dydaktyczną i wychowawczą dla Dyrektorów i wyróżniających się swoją praca w minionym roku nauczycieli.
Niejednokrotnie podczas tego dnia podkreślano  niezwykle ważną rolę nauczycieli i wszystkich zaangażowanych w pracę w szeroko pojętej oświacie dla tworzenia mądrego społeczeństwa obywatelskiego.
W tym dniu nagrody dla swoich pracowników przygotowała również  Dyrektor CKZiU Anna Dacka. Wszystkich nagrodzonych młodzież i zebrani goście nagradzali gromkimi brawami.
Następnie wszyscy zebrani mogli obejrzeć przygotowaną przez uczniów CKZiU humorystyczną część artystyczną.
Zarząd Powiatu Grójeckiego  z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi, Uczniom i ich Rodzicom zdrowia, spełnienia marzeń i niesłabnącego zapału, aby praca w oświacie, zrodziła wiele dobrych owoców.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej  z wydarzenia na naszej stronie www.grojec.pl

Kategoria: