Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Warce

25 listopada 2019 miało miejsce uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce. Wydarzenie było połączone ze ślubowaniem klas pierwszych oraz apelem z okazji Święta Niepodległości.
W uroczystości uczestniczyli: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Członek Zarządu Andrzej Zaręba, Radny Powiatowy Cezary Kołodziejski, przedstawiciel z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz Wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio.

Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce” odbyła w ramach „ Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019”

Zakres rzeczowy przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce obejmował:
-boisko wielofunkcyjne o łącznej powierzchni 1056,00 m2 o wymiarach 44 x24 m2 o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną,
-wyposażenie boisk w sprzęt sportowy tj:2 słupków do siatkówki, 4 słupów do koszykówki z tablicami i obręczami do koszykówki, 2 bramek do piłki ręcznej z siatkami wraz z piłkochwytami.
W zakres prac związanych z przebudową boiska wchodzą: wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, profilowanie terenu pod budowę boiska, wykopy ręczne pod fundamenty sprzętu sportowego, wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcję boiska, wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa, wykonanie warstwy podbudowy dynamicznej ET gr 3 cm ze żwiru i granulatu SBR łączonych lepiszczem poliuretanowym, wykonanie warstwy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z granulatu SBR i lepiszcza, wykonanie warstwy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z kolorowego granulatu, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem wokół boiska , zamontowanie bramy wjazdowej dwuskrzydłowej, furtki jednoskrzydłowej oraz wykonanie odwodnienia.

Całkowita wartość projektu po przetargu: 408 482,30 zł
Dofinansowanie: 95 250,00 zł
Środki własne : 324 220,30 zł

 

Kategoria: