Ogłoszenie Wójta Gminy Błędów

Szanowni Państwo,

informuję, że do końca stycznia b.r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy Targowisku Gminnym w Błędowie będzie pracować tak jak dotychczas:

wtorek i czwartek 9:00 – 17:00

sobota 8:00 – 12:00

Do punktu dostarczamy: papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony w ilości do 5 szt. rocznie na jedną nieruchomość, popiół, odpady BIO i zielone, styropian opakowaniowy, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3 rocznie na jedną nieruchomość.
 

Od dnia 1 lutego 2020roku, Punkt będzie czynny:

 

Poniedziałek:

W godz. 8:00 – 15:30

 

Środa:

W godz. 8:00 – 15:30

 

Piątek:

W godz. 10:00 – 18:00

 

Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest złożona w Urzędzie Gminy Błędów deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dowód dokonania wpłaty za odpady za bieżący okres.
Z PSZOK mogą korzystać tylko mieszkańcy gminy Błędów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić do Referatu Gospodarki Komunalnej na nr tel. 48 66 80 645. (pon. – pt. 7:30 - 15:30, wt. 10:00 – 18:00)

Z poważaniem

Wójt Gminy Błędów

Kategoria: