Dezynfekowali przestrzeń publiczną Gminy Belsk Duży

W dniu 8 maja 2020r. o godzinie 21.45 odbyła się odprawa strażaków prowadzona przez komendanta gminnego OSP przed zaplanowaną akcją dezynfekcji przestrzeni publicznej, w związku z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania pandemii wirusa COVID -19.

 
Dezynfekcja była zaplanowana na noc w dniu 8-9 maja 2 godzinach 22.00 – 2.00 w miejscach, gdzie przebywa najwięcej osób, takich jak ośrodek zdrowia, urząd gminy, kościoły, przystanki autobusowe, cmentarze, bank, teren wokół jednostek OSP z terenu gminy, teren wokół świetlicy wiejskiej oraz przed budynkami socjalnymi w Starej Wsi. Wzięli w niej udział przeszkoleni strażacy ochotnicy z Belska Dużego i Lewiczyna pod kierownictwem komendanta gminnego dh Marcina Błońskiego we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.

 

Samorząd Gminy Belsk Duży przekazał na ten cel jednostkom ochotniczych straży pożarnych sprzęt do dezynfekcji. Opryskiwacze spalinowe Stihl SR430 oraz komplety ubrań przeciwchemicznych powędrowały do Belska Dużego i Lewiczyna, jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Prace będą przeprowadzane cyklicznie środkiem dezynfekującym zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym wspólnie z właścicielami obiektówi jednostkami straży. Dezynfekcja jest prowadzona zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego środkami specjalnie do tego przeznaczonymi. Przed rozpoczęciem prac, na stronach Urzędu Gminy podamy ich daty oraz godziny, ale już teraz zwracamy się z prośbą o nie przebywanie w tym czasie w miejscach objętych dezynfekcją.

 

Urząd Gminy Belsk Duży

Emilia Tomasiak

 

Foto: E. Tomasiak/D. Kołacz

 

Kategoria: