Współpraca dla rolnictwa zrównoważonego

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczyna współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Na mocy podpisanego porozumienia o współpracy, Związek Sadowników RP i Stowarzyszenie „ASAP” będą wspólnie promować wiedzę o rolnictwie zrównoważonym wśród polskich sadowników.

– Rolnictwo zrównoważone to obecnie nie tylko modny trend, ale przyszłość polskiego i europejskiego rolnictwa. Sadownicy zawsze należeli do najbardziej świadomej części polskiego rolnictwa. Obecny trend wśród społeczeństwa, a tym samym wśród konsumentów również jest nam doskonale znany. Wiemy, że oczekiwania w zakresie szeroko rozumianego dbania o środowisko, także wobec najbardziej towarowej części ogrodnictwa, są duże i ciągle rosnące. Wdrażamy różnego rodzaju certyfikaty i ograniczamy zużycie niektórych preparatów. Wszystko po to, aby konsument miał jeszcze bardziej bezpieczną żywność. Robimy to od lati dlatego chętnie w tej akcji bierzemy udział – podkreślił Mirosław Maliszewski, Prezes Związku Sadowników RP.
 

– Polscy sadownicy i rolnicy stosują wiele zrównoważonych praktyk rolniczych, choć nie użwają terminu „rolnictwo zrównoważone” do opisania tych działań. Warto to zmienić, bo widać, że w świadomości konsumentów „rozwój zrównoważony” już funkcjonuje. Niezbędny jest jednocześnie dalszy rozwój rolnictwa zrównoważonego i jego praktyk w Polsce, co pozwoli na upowszechnienie tego modelu rolnictwa i w rezultacie przyniesie szereg korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych – powiedział Adam Kopyść, Członek Zarządu Stowarzyszenia „ASAP”.
 

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolnej i akceptacji społecznej.   
 

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne na rzecz promocji rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Więcej informacji na rolnictwozrownowazone.pl i kanale YouTube Stowarzyszenia „ASAP”.
 

– Rolnictwo zrównoważone polega na wyprodukowaniu zdrowej, wysokiej jakości żywności w taki sposób, aby chronić stan środowiska naturalnego i przynieść zysk producentom. Warto w tym zakresie współpracować z firmami z łańcucha żywnościowego, aby racjonalnie i efektywnie produkować smaczną i zdrową żywność. W tym właśnie celu podpisaliśmy porozumienie ze Stowarzyszeniem „ASAP” – podsumował M. Maliszewski.

źródło: www.polskiesadownictwo.pl

Kategoria: