11,5 mln zł dotacji dla powiatu

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Powiat Grójecki otrzyma 7.553.241,62 zł. dofinansowania na następujące zadania:
Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska - Podgórzyce (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośniewice gm. Warka (7+546,63) (5 357 411,09 zł)
Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice do km 11+584,80 w Warce (2 195 830,53 zł)
Na realizację tych zadań przyznana została również dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.000.000 zł
Pozostałe środki na realizację tych zadań inwestycyjnych będą pochodziły z budżetów: Powiatu Grójeckiego oraz Gminy Chynów i Gminy Warka.
Dzięki otrzymanym dofinansowaniom, możliwe będzie wykonanie ponad 10 km drogi.

źródło: POWIAT GRÓJECKI

Kategoria: