NOWOCZESNE CENTRUM REGIONU

W Jasieńcu powstanie wielofunkcyjny obiekt społeczno-kulturalny

Pozyskujemy kolejną znaczącą dotację! Tym razem jest to dofinansowanie rządowe, w ramach Polskiego Ładu, w wysokości ponad 4,2 mln zł na przebudowę i modernizację głównego obiektu użyteczności publicznej w gminie przy ul. Wareckiej 42. Należy odkreślić, że spośród kilku złożonych przez nas wniosków, związanych przede wszystkim z poprawą infrastruktury na terenie gminy, właśnie ten został wybrany do dotacji i wykonania.

Celem inwestycji jest dostosowanie Urzędu Gminy Jasieniec, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Zakładu Usług Komunalnych do wymaganych polskim i unijnym prawem standardów.

Spełnienie aktualnych norm

Chodzi przede wszystkim o zapewnienie mieszkańcom odpowiednich - na miarę obecnych czasów – warunków infrastrukturalnych, likwidację barier dostępności, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymogów przeciwpożarowych, ochrony danych osobowych czy aktualnych norm ochrony środowiska (np. montaż odnawialnych źródeł energii), za nie przestrzeganie których będą zapewne, w niedalekiej przyszłości, naliczane duże kary pieniężne.

Multimedialna sala konferencyjna

W planach jest m.in. budowa wielofunkcyjnej bazy społeczno – kulturalnej, w tym przestrzennej, multimedialnej sali konferencyjnej, przeznaczonej zarówno na potrzeby Biblioteki (co znacząco zwiększy możliwości placówki w zakresie różnego rodzaju zajęć i warsztatów kulturalno-edukacyjnych), jak również do organizacji wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym, np. sesji Rady Gminy, szkoleń dla sadowników czy spotkań z różnego rodzaju delegacjami/gośćmi odwiedzającymi gminę.

Wizytówka regionu

Obiekt stanie się bardziej funkcjonalny także z codziennego punku widzenia mieszkańców, którzy z uwagi na obecnie panujące w nim warunki lokalowe, w tym bardzo ograniczoną przestrzeń, obsługiwani są w mało komfortowych warunkach. Zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa (pandemia koronawirusa), ale też ochrony ich danych osobowych.

Po przebudowie placówka przy ul. Wareckiej stanie się jedną z wizytówek regionu. Dotychczasowa siedziba Urzędu Gminy Jasieniec, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Zakładu Usług Komunalnych zmieni się w przemyślany, nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt, wpisujący się w ukierunkowaną na dbałość o wszystkie grupy społeczne Strategię Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2021-2027. Dla naszej gminy będzie oznaczało to nie tylko nadrobienie narastających latami braków infrastrukturalnych, lecz również godne wyjście naprzeciw nowym wyzwaniom i dalszym planom rozwojowym.

Kolejne starania, m.in. na infrastrukturę

Informujemy ponadto, iż zamierzamy konsekwentnie, na bieżąco, składać kolejne wnioski o dofinansowania w ramach pojawiających naborów, w tym następnej/następnych edycji Polskiego Ładu. Potrzeby gminy Jasieniec , m.in. te infrastrukturalne, są bowiem bardzo duże.

SW

Kategoria: