Ponad 100 tys. złotych dla sektora społecznego!

W ramach realizacji „Programu Współpracy Powiatu Grójeckiego z Organizacjami Pozarządowymi, Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego oraz Kołami Gospodyń Wiejskich na rok 2022” komisja konkursowa zarekomendowała Staroście do dofinansowania, aż 27 projektów społecznych, które realizowane będą w bieżącym roku we wszystkich 10 gminach powiatu. Łączna rekordowa kwota dofinansowań to ponad 100 tys. zł!
W tym roku organizacje pozarządowe tj. kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje oraz koła gospodyń wiejskich złożyły 46 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 200 tys. zł. Do oceny merytorycznej przez komisję konkursową trafiły 44 projekty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
Pula środków przeznaczona na wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła  ponad 100 tys. złotych i była rozłożona na 4 obszary wsparcia: kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia, turystyka i krajoznawstwo oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich organizowany jest przez władze Powiatu Grójecki już od 3 lat. Jego założenie to szerokie działanie na rzecz wszystkich grup i obszarów społecznych. Pierwszy konkurs zorganizowany w 2020 r. z pulą środków 50 000 zł pozwolił zrealizować 12 projektów, w 2021 r. zrealizowano 18 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 75 tys. zł., a w 2022 r. roku Powiat Grójecki przeznaczył dla sektora społecznego aż 106 055 zł. Dzięki tak dużemu wsparciu możliwy jest realny rozwój sektora społecznego oraz integracja społeczności lokalnych wokół wspólnych inicjatyw.
Starosta Grójecki wraz z Radnymi dokładają wszelkich starań, aby program współpracy był realizowany w sposób jak najefektywniejszy i miał jak największy wpływ na środowiska lokalne. Bardzo ważne jest, aby projekty odpowiadały na realne potrzeby ludności i pomagały rozwijać się inicjatywom oddolnym.

Dziękujemy wszystkim organizacjom za złożenie projektów oraz składamy serdeczne gratulacje tym organizacjom, które zdobyły dofinansowanie i będą realizowały projekty w swoich małych społecznościach.

SP

Kategoria: