Polityka

Dołącz do nas. Działajmy razem

Szacunek dla Ludzi. Rozwój. Zarządzanie przyjazne wszystkim. Wykorzystanie potencjału naszego miasta. Pozyskanie inwestorów. Nowoczesna oferta kulturalno – wypoczynkowa. Zrównoważony rozwój miejskich osiedli i terenów wiejskich. Pozyskiwanie pieniędzy z dotacji. Dbałość o dobro wspólne. Bezpieczeństwo. Racjonalne i uczciwe gospodarowanie majątkiem.

Kategoria: 

Odbiory techniczne remontów dróg powiatowych

Rozpoczęły się odbiory techniczne remontów dróg powiatowych na terenie gmin Warki i Goszczyna. W skład nich wchodzą ciągi drogowe: Wola Boglewska - Palczew nr 1667W w miejscowości Wrociszew, długość odcinka 700 mb. Za kwotę 198 137, 63zł. Warka - Przylot nr 1683W w miejscowości Pilica, długość odcinka 1040 mb. Za kwotę 321 718,80zł
Goszczyn - Długowola nr 1646W w miejscowości Długowola, długość odcinka 700 mb. Za kwotę 216 541,50zł.
Wykonawcą remontów na wszystkich odcinkach było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. z siedzibą w Jasieńcu.

Kategoria: 

Ponad 1,2 mln dla DPS w Tomczycach

W dniu 14 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa na dofinansowanie Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. Kwota dofinansowania to 1 223 551,15zł. Całe zadanie będzie kosztowało ok. 3 mln zł. Pozostałą część pokryje Powiat Grójecki z własnych środków.

Ze strony samorządu województwa mazowieckiego umowę podpisali Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członek Zarządu Elżbieta Lanc, po stronie Powiatu Grójeckiego podpisy złożyli Starosta Marek Ścisłowski, Wicestarosta Dariusz Piątkowski i Skarbnik Powiatu Agnieszka Bilska.

Kategoria: 

PONAD 28 MILIONÓW ZŁOTYCH DOTACJI

W niedaleko od Grójca położonym Otwocku w latach 2015-18 miasto złożyło 21 wniosków o dofinansowania zewnętrzne. 11 wniosków otrzymało pieniądze na łączną kwotę 28 315 238 zł! Część wniosków jeszcze nie została rozpatrzona przez komisje oceniające.
Jednym z zadań, na które Otwock pozyskał dofinansowanie jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – ok. 8 mln zł. dofinansowania. W ramach projektu planowana jest kompleksowa termomodernizacja 16 budynków użyteczności publicznej w tym szkół, przedszkoli, żłobka miejskiego, muzeum, urzędu miasta...

Kategoria: 

LATO BLISKO. A JAK LATO, TO WYPOCZYNEK NAD WODĄ

Lato blisko, a tymczasem w Grodzisku. Miasto pozyskało DOTACJĘ około 5 mln zł na rewitalizację zbiornika wodnego. Powstanie między innymi plaża, place zabaw i siłownia plenerowa, zieleń i nasadzenia, parking, oświetlenie, pomosty... Podsumowując: Proces rewitalizacji otworzył nowe szanse dla tego miejsca: mieszkańcy zyskali kolejne hektary na rekreację i wypoczynek, miasto perspektywę dalszego rozwoju, a biznes możliwość stworzenia restauracji i sezonowych punktów gastronomicznych. Jest to kolejny przykład na to, że można, tylko trzeba chcieć.

Kategoria: 

Święto Flagi w Błędowie

29 kwietnia w Błędowie obchodziliśmy Święto Flagi. Wydarzenie to zbiegło się w tym roku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w udekorowaniu całego Błędów flagami narodowymi.
Uroczystości rozpoczęło odśpiewanie Roty, po którym nastąpiło przekazanie flagi narodowej przez Wójta Gminy Błędów Marka Mikołajewskiego pocztowi Związku Harcerstwa Polskiego. Flaga została następnie wciągnięta na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego który odśpiewany został przez wszystkich zebranych.

Kategoria: 

Setki flag na 100 lecie Niepodległości

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Narodowej to jedno z najmłodszych świąt państwowych Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to święto o charakterze patriotycznym ustanowione w 2004 r. ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004. Ma ono popularyzować wiedzę o symbolach narodowych i polskiej tożsamości. W tym dniu nasza flaga powinna być także symbolem jednoczącym rodaków na całym świecie, stanowiąc widoczny symbol naszej przynależności narodowej.

Kategoria: 

Kto nie przyszedł niech żałuje

W sobotnie popołudnie 14 kwietnia 2018 r. premier Mateusz Morawiecki przybył do prastarego grodu nad Molnicą. Grójczanie mogą czuć się dumni, że to właśnie ich miasto było pierwszym miejscem spotkań premiera i ministrów w całej Polsce. Na dziedzińcu grójeckiego liceum Piotra Skargi szefa rządu przywitali starosta grójecki Marek Ścisłowski i dyrektor szkoły Zbigniew Krawczak. Zebrani w szkolnej auli goście przywitali premiera brawami.

Kategoria: 

Publikujemy apel Wicestarosty Dariusza Piątkowskiego do Burmistrza Jacka Stolarskiego

Szanowny Panie Burmistrzu, jako samorządowiec i członek Zarządu Jednostki Samorządu Terytorialnego wyższego szczebla apeluję do Pana o zaprzestanie opisywania w gminnej samorządowej gazecie „Życie Grójca” radnych Rady Powiatu Grójeckiego w sposób obraźliwy, szkalujący i kłamliwy. Ta nieuzasadniona nagonka medialna na pograniczu mowy nienawiści nie powinna mieć miejsca w gazecie samorządowej.

Kategoria: 

Same słowa to za mało, Trzeba w przyszłość patrzeć śmiało. Słowa trzeba zmieniać w czyny dla Ojczyzny dla rodziny

Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie przedświątecznym, w Wielkim Triduum Paschalnym, ale również w okresie wiosennym, który jak co roku dla polskiego rolnika rozpoczyna nowy sezon, z którym wiąże on swoje nadzieje i obawy.

Kategoria: 

100 milionów złotych na drogi czy Kampanie?

Czyli Bajka o Dobrym Marszałku i jego Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego PO-PSL. 100 milionów jak pięknie rozbrzmiała informacja, którą można było usłyszeć w Mediach. Marszałek Struzik oraz Panowie działacze PSL również w naszym regionie Radomskim, a mam na myśli tutaj osoby powiązane z mandatem Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, chcą przeznaczyć aż 100 milionów złotych.
Można by rzec, że pięknie jak samorząd Województwa Mazowieckiego w ostatnich miesiącach przypomniał sobie o mniejszych samorządach w naszym regionie.

Kategoria: 

446 osób objętych wsparciem

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zawarł umowy z podmiotami (pracodawcami/osobami) dotyczące realizacji staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Ogólna ilość umów w roku 2017 to 446 w tym: staże – 396, refundacje wyposażenia/doposażenia stanowiska – 23, roboty publiczne - 11, prace interwencyjne - 16.
Informacje dotyczące funkcjonowania urzędu, w tym aktualnych naborów wniosków, znajdziecie Państwo pod adresem: http://grojec.praca.gov.pl/.

Kategoria: 

Spotkanie przedstawicieli Gminy Błędów i Klastra Polska Natura z przedstawicielami chińskiej prowincji Zhejiang

W środę 31 stycznia w trakcie konferencji - możliwości współpracy - doszło do spotkania przedstawicieli Gminy Błędów i Klastra Polska Natura z delegacją jednej z najlepiej rozwiniętych gospodarczo prowincji Chin, prowincji Zhejiang.

Kategoria: 

Sukces, ale nie dla wszystkich

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem niedawno świętowała 10 lecie swojej działalności. Mieszkańcy gmin z powiatu grójeckiego (Błędów, Belsk, Pniewy - należały do LGD Kraina Kwitnących Sadów oraz Mogielnica i Nowe Miasto - odrębne LGD), które dołączyły do LGD Wszyscy Razem mają co świętować. Dzięki grupie na tereny objęte strategią trafią unijne pieniądze z programu LEADER.

Kategoria: 

Dlaczego w Grójcu nie powstało nowoczesne muzeum sadownictwa?

Podczas jednego z rodzinnych wyjazdów odwiedziliśmy Centrum Geoedukacji w Kielcach oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu.
Obydwa projekty zrealizowane są przy wsparciu funduszy unijnych. Bawią, inspirują i uczą. W sposób oczywisty podnoszą atrakcyjność turystyczną tych miejscowości, są też atrakcją dla mieszkańców.

Kategoria: 

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu

W dniu 28 grudnia 2017 r. nastąpiło uroczyste użyczenie lokali pod nową siedzibę dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu. Umowa użyczenia została zawarta 27 grudnia 2017r. pomiędzy Powiatem Grójeckim reprezentowanym przez Starostę Grójeckiego Marka Ścisłowskiego, Wicestarostę Grójeckiego Dariusza Piątkowskiego a Dyrektorem placówki Beatą Malchrowicz.

Kategoria: 

STACJA UZDATNIANIA WODY W LIPIU DOFINANSOWANA

11 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Błędów Marek Mikołajewski podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn ”Przebudowa stacji uzdatniania Wody w Lipiu. Od sierpnia br przebudowę SUW wykonuje wyłoniona w ramach przetargu firma Ekoidea Tomasz Olek z Radomia. Przebudowa SUW obejmuje demontaż istniejącej technologii uzdatniania wody oraz urządzeń pomocniczych, zmianę technologii uzdatniania surowej wody z pierwszego na drugi stopień oczyszczania co poprawi znacznie jakość wody w miejscowości Lipie.

Kategoria: 

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w obliczu zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców

27.12.17 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Zebranie otworzył przewodniczący Marek Mikołajewski. Posiedzenie zdominowała sprawa zmian w prawie odnoszących się do zatrudniania cudzoziemców. Sprawa ta ma niebagatelne znaczenie w naszym regionie, gdyż pracownicy ze wschodu (głównie z Ukrainy) pracują niemalże w każdym gospodarstwie rolnym, ale również w innych branżach. Przepisy omawiała dyrektor PUP Marzanna Skoczek. Wszelkie wzory dokumentów i informacje związane ze sprawą znajdą się na stronie grójeckiego Urzędu Pracy.

Kategoria: 

Program „Strzelnica w powiecie”

9.12.17 w Warszawie odbyła się konferencja związana z programem „Strzelnica w powiecie”. W spotkaniu wziął udział wicestarosta grójecki Dariusz Piątkowski.

Wicestarosta powiatu grójeckiego Dariusz Piątkowski w rozmowie z PAP, powiedział, że program MON wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności. "Ten projekt jest oczekiwany przez lokalną społeczność. Jako powiat mamy możliwości, tereny i organizacje pozarządowe, które będą nam pomagać w popularyzacji strzelectwa" - zaznaczył.

Kategoria: 

UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GRÓJCU

W sobotę, 11 listopada w Grójcu świętowaliśmy 99. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego, którą odprawili ks. prałat Stefan Kazulak, dziekan dekanatu grójeckiego oraz proboszcz parafii pw. św. Mikołaja ks. Zbigniew Suchecki.
Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w asyście kompanii honorowej 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana Kowalewskiego oraz z udziałem pocztów sztandarowych.

Kategoria: 

Spółka pracownicza czy jednoosobowa?

W poniedziałek 9 października odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w PKS Sp. z o.o. w Grójcu zwołane na wniosek udziałowców powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn, którzy chcieli zapoznać się ze stanem finansów za okres styczeń – sierpień 2017 r.

Zwołujący zebranie chcieli również pozyskać wiedzę odnośnie sytuacji związanej z nabywaniem i sprzedażą udziałów, gdyż do tych podmiotów dochodziły informacje, że udziały są zbywane, natomiast zarówno starostwo jak i gmina Tarczyn były pozbawione możliwości nabycia udziałów, mimo że taką chęć zgłaszały.

Kategoria: 

Wicepremier Morawiecki z wizytą w grójeckich sadach

W środę 4.10.17 wicepremier Mateusz Morawiecki odwiedził grójecczyznę. Konferencja prasowa odbyła się w firmie Świeży Owoc Sp. z o. o. (z Modrzewiny, gmina Goszczyn) zajmującej się produkcją owoców oraz ich sprzedażą. Wicepremierowi towarzyszyli poseł Marek Suski oraz wiceprzewodniczący rady powiatu Michał Pruś. Na spotkaniu pojawili się również przedstawicie władz lokalnych starosta Marek Ścisłowski, wicestarosta Dariusz Piątkowski, przewodniczący rady powiatu Leszek Kumorek i wiceprzewodnicząca Teresa Bednarska.

Kategoria: 

Wicepremier z wizytą w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

25 września br. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odwiedził Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wizyta miała charakter kurtuazyjny, podczas której dyrektor muzeum Iwona Setafaniak wraz ze Starostą Grójeckim Markiem Ścisłowskim mogli oprowadzić znamienitych gości po pałacu Pułaskich.

Kategoria: 

Strony