Samorządy

W telewizji o uchwale Rady

W programie TVP3 Warszawa wyemitowano materiał dotyczący uchwały Rady Miejskiej w Grójcu, której nie podjęto, w związku z tym nie wyrażono zgody na przekazanie 60 tys zł. na wykonanie rysunku na jednym z grójeckich budynków. Zamiast tego radni zdecydowali o przekazaniu tych środków na wyburzenie baraków znajdujących się przy grójeckim dworcu PKS.
Materiał filmowy pod linkiem: https://warszawa.tvp.pl/46951839/03032020
(Sprawa pojawia się około 10 minuty programu).

Kategoria: 

Rada Miejska w Grójcu przeciw wszystkim wariantom przebiegu linii kolejowej nr 88

Rada Miejska w Grójcu w dniu 24 lutego podjęła uchwałę (stosunkiem głosów: 15 za, 4 wstrzymało się) wyrażającą kategoryczny sprzeciw wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 88 przez Gminę Grójec. Linia ma powstać na odcinku Centralny Port Komunikacyjny – Warka. Uchwała została przygotowana z inicjatywy wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Daniela Marcinkowskiego.

Kategoria: 

Kolejna powiatowa inwestycja drogowa w realizacji

Z nowym rokiem rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa drogi powiatowej nr 1657W Wola Boglewska -  Murowanka. Umowa z wykonawcą została podpisana pod koniec ubiegłego roku.  Modernizacja obejmuje blisko 3 km drogi. Prace będą prowadzone w dwóch równoległych etapach. Cały odcinek ma być gotowy we wrześniu. Inwestycja otrzymała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Droga była bardzo w złym stanie, z licznymi ubytkami i koleinami.

Kategoria: 

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach zakończona!

We wtorek 26 listopada odbyło się podsumowanie zakończonego remontu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. W trakcie uroczystego otwarcia wyremontowanego obiektu Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak podziękował władzom poprzedniej kadencji za rozpoczęcie tego projektu inwestycyjnego. Spotkanie w Tomczycach było też doskonałą okazją do wręczenia listów z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Tomczycach, Nowym Mieście nad Pilicą oraz Lesznowoli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli, a także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Kategoria: 

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Warce

25 listopada 2019 miało miejsce uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce. Wydarzenie było połączone ze ślubowaniem klas pierwszych oraz apelem z okazji Święta Niepodległości.
W uroczystości uczestniczyli: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Członek Zarządu Andrzej Zaręba, Radny Powiatowy Cezary Kołodziejski, przedstawiciel z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz Wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio.

Kategoria: 

Zakończenie projektu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

Miło nam poinformować o zakończeniu projektu na realizację szeregu inwestycji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

W ramach tego dofinansowania siłownie plenerowe zostały zamontowane w sołectwie Stara Wieś, w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej, w Rożcach przy strażnicy OSP oraz w Łęczeszycach przy Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta i przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie. Strażacy ochotnicy z jednostki OSP w Wilczogórze w ramach pozyskanych środków wyposażyli kuchnię w swojej strażnicy.

Kategoria: 

MILIONOWY BON DROGOWY

19 września Wójt Gminy Mirosław Jakubczak uczestniczył w uroczystości wręczenia symbolicznych czeków na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Uroczystość z udziałem Marka Suskiego - szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Artura Standowicza – Wicewojewody Mazowieckiego, Anny Kwiecień- Posłanki na Sejm RP, starostów, burmistrzów oraz wójtów ziemi radomskiej odbyła się w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Kategoria: 

Przebudowa dróg gminnych w Błędowie

3 października mieszkańcy Lipia, Tomczyc Jadwigowa wraz z włodarzem Gminy Wójtem Mirosławem Jakubczakiem i Radnym Województwa Mazowieckiego Leszkiem Przybytniakiem uroczyście przecięli wstęgi na przebudowanych odcinkach dróg gminnych. Przebudowa drogi gminnej  przez wieś Lipie na odcinku 990 mb realizowana była z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Kosztorys przebudowy drogi opiewa na kwotę 476 848,86 zł brutto.

Kategoria: 

KOLEJNE ŚRODKI INWESTYCYJNE DLA BŁĘDOWA

Po wielu latach starań, został osiągnięty sukces, będzie modernizowana ulica Długa w Błędowie. W dniu 11 września Wójt Gminy Mirosław Jakubczak przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Barbary Binkiewicz podpisał w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie umowę na przebudowę ulicy Długiej w Błędowie. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na ukształtowanie terenu i częste zalewanie posesji, mieszkańcy postulowali remont drogi połączony z budową kanalizacji burzowej.

Kategoria: 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Zwróciłam się do Państwa o pomoc w ratowaniu szpitala, gdyż sytuacja naszej placówki jest bardzo trudna. Pieniądze przekazywane z NFZ  na funkcjonowanie SPZOZ w Nowym Mieście nie wystarczają na pokrycie kosztów ponoszonych przez szpital. W poprzednim okresie takie praktyki miały miejsce. Były dyrektor szpitala, a obecnie Marszałek Senatu pan  Stanisław Karczewski zainicjował zbiórkę funduszy wśród mieszkańców poprzez sprzedaż tzw. „cegiełek”. Obecny burmistrz Nowego Miasta pan Mariusz Dziuba zbierał fundusze na plac zabaw ze wspólnot mieszkaniowych.

Kategoria: 

Dotacje od Samorządu Województwa Mazowieckiego dla Powiatu. Wizyta Marszałka Adama Struzika w Grójcu

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny wspiera w inwestycjach drogowych powiat grójecki. Dzięki dotacji zostaną przebudowane  dwie drogi powiatowe – nr 1614W Trzylatków–Kozietuły oraz nr 1604W Szczęsna–Rożce. Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Kategoria: 

Rozpoczynają się prace remontowe w strażnicach OSP

Dzięki staraniom strażaków ochotników, zaangażowaniu belskiego samorządu i wsparciu samorządu województwa mazowieckiego uda się w tym roku ponownie wspomóc w pracach remontowych belskie strażnice, potwierdza wójt Władysław Piątkowski. Dofinansowanie otrzymały zarówno jednostki zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i te znajdujące się poza jego strukturami.

Kategoria: 

Kolejne pozyskane środki dla Gminy Błędów

W dniu 12 sierpnia podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia – modernizacja sali komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Fiedorowicza w Lipiu szansą na efektywniejszą prace. Projekt będzie realizowany w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Ze strony województwa mazowieckiego umowę  zawarli Adam Struzik Marszałek oraz wicemarszałek Wiesławem Raboszuk.  Gminę Błędów reprezentował wójt Mirosław Jakubczak i skarbnik Barbara Bińkiewicz.

Kategoria: 

Aktywne Sołectwa

Podpisanie umów na dotacje dla gminy Belsk Duży ze środków budżetu Samorządu Woj. Mazowieckiego
 

W dniu 11.07.2019r. w Warce na terenie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów na dotacje dla gmin z terenu powiatu grójeckiego.

Gminę Belsk Duży reprezentowali Pan Władysław Piątkowski – Wójt Gminy i Pani Hanna Grotek - Skarbnik Gminy.

Ze strony Samorządu Woj. mazowieckiego obecni byli Pan Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego i Pan Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego.

Kategoria: 

Umowa na dofinansowanie drogi podpisana!

W dniu 7 maja 2019 w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się oficjalne podpisanie umów.
Wójt Gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski oraz skarbnik gminy Hanna Grotek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej drogę wojewódzką nr 728 z drogą powiatową nr 1610W" na kwotę 204 000 zł.

Kategoria: 

Przebudowa drogi w Lipiu

7 maja Wójt Gminy Błędów Mirosław Jakubczak oraz skarbnik Barbara Binkiewicz podpisali  w Urzędzie Marszałkowskim umowę o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 na „Przebudowę drogi gminnej przez wieś Lipie”. Wysokość dofinansowania to 378 101 zł tj. do 63,63 poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W Lipiu przebudowany zostanie 990 m odcinek „Traktu Królewskiego”.

09.05.19

Kategoria: 

Strony